سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مشغولیت یا مشمولیت در عزاداری(۵)

image_pdfimage_print

⁦🏳️⁩🏴⁦🏳️⁩🏴⁦🏳️⁩🏴⁦🏳️⁩🏴⁦🏳️⁩🏴⁦🏳️⁩🏴⁦

بی شک ‌از جهت زمانی در سال ۶۱ هجری، روزهای قبل از عاشورا با روزهای بعد از عاشورا، متفاوت و به تبع آن رسالت ها و وظایف عاشورائیان، متفاوت خواهد بود.


تحلیل جریان عاشورا در سال ۹۸ که از فیلتر‌های تاریخ و تحریف و حکومت و حتی ملیّت گذشته بسیار سخت است و این تحلیل ها اگر در هیأت و مجالس و عزاخانه‌های حسینی اتفاق نیفتد، به حقیقت ماجرا و اسرار نهفته در آن رسیده نمی شود.
عاشورا و کربلا زوایای مختلفی دارد که در صورت بی‌توجهی، مشغولیت دامن عزادار را خواهد گرفت و این مشغولیت حتی تا به کشته شدن مظلومی هم، می‌تواند بینجامد‌. (جریان کشته شدن ثقه‌الاسلام در روز عاشورا)

از دیگر ویژگی های مشغولین ↔️ رقابت
و در مقابل:
از دیگر ویژگی های مشمولین ↔️ سرعت و سبقت.
چون قیام کربلا و عاشورا موضوع جمعی است، لذا عنصر «سرعت» از اهمیت والایی برخوردار است، و اگر نباشد، رقابت انسان را اسیر خود خواهد کرد.
✅ «سرعت» برای آمادگی یافتن جهت خدمت و نصرت، عنصر مهمی است.
⁉️سوال:
⬅️ در چه مواردی سرعت و سبقت؟

در ۳ عرصه ی مهم از دیدگاه قرآن:
✅ علم
✅ جهاد
✅ تقوی

چگونه سرعت داشته باشیم و بدانیم اهل سرعت و سبقت هستیم⁉️

⬅️یک خود ارزیابی:

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

انسان ۵ توانایی منحصر به فرد دارد:
۱⃣ جاه و موقعیت
۲⃣ مال
۳⃣ علم
۴⃣ عقل
۵⃣ زبان

که هرگاه از این ۵ توان برای سرعت گرفتن در ۳ عرصه ی علم و تقوی و جهاد استفاده گردد، نشانه ی اهل سرعت بودن فرد است. اما چگونه، مثلا:
✅ با موقعیت و مقام موجود که فرد دارد، برای کسی که نمی‌تواند در آن موقعیت باشد، کاری انجام دهد.
✅ با مال: دستگیری مالی از افراد بی‌بضاعت و جهاد مالی در راه خدمت به حضرت همراه با سرعت و سبقت.
✅ با علم: از آنچه یاد گرفته سریعا به دیگران هم یاد دهد و فضای آموزشی ایجاد کند‌.
✅ با عقل: مثلا در فضای اختلاف دو نفر، اصلاح ذات البین انجام دهد.
✅ با زبان: با زبان خود به فضای متشنج دونفر، ختم دهد.

⬅️ توجه:
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

اهل رقابت و یا اهل سبقت بودن با ویژگی های زیر مشخص می شود:

✅ اهل سبقت حیات دیگران را طالبند.
❌اهل رقابت به فنای دیگران چشم دارند.
✅اهل سبقت، اهل تحسس و خیر هستند.
❌اهل رقابت، اهل تجسس و شرّ هستند.

حال:
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

در سایه ی مجالس عزاداری، بایست تغییرات لازم در فرد عزادار بوجود آید، و‌ بعد از اتمام مجالس، در عرصه‌ای دیگر و مناسب با زمان و توان خود، با شور و شوق تمام، سرعت و سبقت داشته باشد.

✅سرعت و سبقت در عمل به آموزه‌های عاشورایی با تغییر عرصه و موقعیت.

📛 که اگر چنین نباشد می توان نتیجه گرفت که عزاداری برای این فرد مشغولیت بوده و نتایج خطرناک روحی و فکری از جمله:
❌شک و تردید
❌بحران هویت
و…
برای فرد در پی خواهد داشت و اگر گفته شود با «یاحسین» «بی حسین» شد، اغراق نشده است.

‼️‼️‼️‼️‼️

ادامه دارد …
برگرفته از سخنرانی برنامه پنجم مراسم محرم هیئت مشتاقان ظهور

@sahabeandishe