سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

معرفی محبوب

image_pdfimage_print

زمانیکه حبّ یک شخص در دل کسی نفوذ می کند و یک محبوب برای خود جایی در قلب انسان باز می نماید، کل زندگی و تمام برنامه های محبّ، با محبوب هماهنگی پیدا کرده و همه ی امور محبّ متأثر از محبوب و خواسته های او می گردد.


و از سوی دیگر ذکر و فکر محبّ، محبوب شده و در سخن و رفتار محبّ، آثاری از محبوب مشاهده می شود.
تا آنجا که:
»مشاکلت با محبوب
»مشابهت با محبوب
»دوستدار دوست محبوب
»دشمن دشمن محبوب
شده و ذکر و فکر و وردش صرفاً محبوب گشته و زمان و مکانی را که نتواند از محبوبش یاد کند برایش به سخت ترین و بدترین زمان ها و مکان ها تبدیل می گردد.
اما اگر محبتی در قلب ایجاد شود ولی اتفاقات و تغییرات ذکر شده به وجود نیاید، عمده دلیلی که می توان برای توقف در چنین حالی ذکر کرد، حالت خودخواهی و خودنمایی محبّ است که این خودخواهی:
یا به علت کمبودها
یا به علت تواناییها
یا به علت داراییها
یا به علت زیباییها
و با بعلت تعلقها
می تواند باشد که هنوز نتوانسته از آنها دل کنده و دلش را فقط و فقط جای محبوبش کند.
آری به میزان رهایی از اسارت خود و تعلقات خود، محبت محبوب در دلش رشد کرده و در هر جا شوق و ذوق برای معرفی محبوب و یاد و ذکر محبوبش را خواهد داشت و در هر زمان و مکان سخن از او می گوید و حرف از او می زند و یاد و نامش را پرآوازه و درخشان تر می کند.
منتظران حقیقی حضرت کسانی هستند که قلب را از اغیار زدوده و تنها و تنها دلشان را جایگاه محبوب غریبشان ساخته و بیقرار برای دیدار با وجود نازنین و مقدس حضرت حجت(عج)، تلاش و کوشش می کنند و امام زمان (ع) تنها محبوبی است که حبّش، آرامش بخش و جلادهنده روح و صفا و سرور آور می باشد، لذا منتظر دوست دارد در همه جا و در هر لحظه ی ممکن یادی از آن محبوب “غریب”، “فرید” و “طرید” کرده و برای ظهور و فرج آن غریب زمان نهایت تلاشش را مبذول دارد تا در زمان تشکیل و برقراری دولت کریمه و عدالت جهانی ایشان با عنایت و رحمت خدا تعجیل گردد و عن قریباً ظهور محقق شود و سکونت محبوبش را در کمال طوع و رغبت روی زمین مشاهده و در رکاب ایشان خدمت رسانی نماید.

images