سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مفهوم….در هیأت مونث

image_pdfimage_print

کربلا دشتی است تفتیده که شاید منطق و عقل ودلیل جوابگوی حوادثش نباشند، حدیث عاشورا بسی فراتر از آن است که در ذهنها بگنجد، از سطر اول تاریخ  مقابله حق و باطل بود، اما چراکربلا و عاشورا….!!!!!

چرا کربلا؟ شنیده اید کربلا چون تابلویی زیباست ونقاش ماهرش  چه ترکیب رنگهایی کرده که هر نقطه از این تابلو صفحه ها سخن دارد؟!z1

چرا کربلا؟ شنیده اید جامعه ای بود کربلا متشکل از پیر و برنا وکودک و زن و مرد و غلام و ارباب و قاری قرآن و عاشق و معشوق؟!

چرا کربلا؟ شنیده ایدکربلا چون یک حیات کامل انسانی، عناصر تمام و کمال انسانیت را داشت؟!

چرا کربلا؟! شنیده اید هرعملی به گوش همگان برسد و در افکار عمومی موجی ایجاد کند وهمه را درگیر خود کند ، ماندگاریش حتمی است؟!

چرا کربلا؟! شنیده اید سخن خود تیری است که می تواند تا اعماق جان تاریخ را بشکافد و زخمی تسکین ناپذیر برجای گذارد؟!

چراکربلا؟! شنیده اید معیارها، آزمایشها، نمایشگاهها و مفاهیمی در این ردیف از ماندگارترین مفاهیم است؟

چرا کربلا؟! شنیده اید مفاهیمی، ظاهر و باطنشان عکس هم باشد: مرگ ، حیات و شکست، پیروزی باشد و اسارت، آزادی، توکل تضمین سرانجام خوب نباشد، بلکه تعهد به انجام وظیفه،  و زن، نه بمعنای ضعیفه بلکه هیبت، عقیله واستواری و آموزگاری، و از این لحاظ بر جلوه اش افزوده  شود؟

چرا کربلا؟! از اینها که بگذریم، شنیده اید ماندگارترین حماسه ها، آن حماسه ای است که در آن مفهوم پیچیده ای و حماسه سازی از جنس مونث  وتاریخ نویس و تاریخ سازی در کسوت و هیأت زن باشد؟!

آری کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

از زینب گفتن و حماسه اش را ترسیم نمودن و حرکت جهتدارش را تحلیل کردن ؛ ماندگاری کربلا را بی هیچ قید و شرطی به او نسبت می دهد…

حماسه ای بعد از حماسه…

قیامی بعد از قیام…

پیامی بعد از پیام…

زینب(ع) حماسه سازی صبور و شکور و مثل علی (ع) با شکوه و با سرُور، کربلا را ماندگاری و جاودانگی بخشید تا درگذر زمان نامش بدرخشد و روشنای راه پویندگان و پیام رسانان خط اصیل ولایت باشد.

 

اما این حماسه ساز تاریخ اگر قبل از کربلایش برجسته نشود به بعد از کربلایش باریافتن بسی مشکل است ، زینب مفهوم است نه مصداق، مفهوم عامش صبر و شکر، اما مفهوم خاصش؟

زینب(ع) آن بانویی که منتخب آزموده شدن و امتحان دادن و مایه امتحان شدن بود، چه در واقعه دیوار و در؛ چه در شکافته شدن فرق سر؛ چه در پاره شدن دل و جگر؛ و چه در بالای نیزه دیدن سر، و چه انتخابی برای رویارویی با حاکم ستمگر…

فقط میتوان گفت اگر نبود شاید کربلا و عاشورا نبود….

زینب مفهوم توانایی و مصداق درک توانایی…

زینب مفهوم مسئولیت و مصداق درک مسئولیت…

زینب مفهوم آگاهی ومصداق موضعگیری در برابر آگاهی…

زینب مفهوم آغاز و مصداق آغازیدن…

زینب مفهوم امتداد و مصداق ممتد نمودن…

زینب  چنان ظرفیتی در خود ایجاد کرده بود که آفتاب را در ظهر بتواند که تماشاگر شود، و چنان فرهیخته و عالمه بود که خصم را زبون کند؟

z5

دارایی اش فقط عشق بود  و کوله بارش  مملو از عشق… عشقی که استوارش کرد، شانه های قوی دادش، صبرش بخشید، آموزگارش کرد، تاریخ ساز و مورخش نمود…

به دریای پر از غم، امان از دلِ زینب، به عمری همه ماتم، امان از دلِ زینب

چو شد کرب و بلایی به آن قدِ خمیده، بدید رأس بریده، امان از دلِ زینب

اگر خون بفشاند، ز چشمِ بنی آدم، بگوید دلِ عالم، امان از دلِ زینب…

مطالعه بیشتر