سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مقام علی اکبر از زبان امام زمان (عج)در زیارت ناحیه مقدسه

image_pdfimage_print

در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان از حضرت على بن الحسین على اکبر(ع) چنین یاد میفرماید:

«…السلام علیک یا اول قـتـیل مـن نسل خـیر سلیل مـن سلاله ابراهیم الخـلیل ، صلى الله عـلیک و على ابیک اذ قـال فـیک : قـتـل الله قـومـا قـتـلوک یا بنى ما ااءجراءهم على الرحمان و على انتهاک حرمه الرسول ، عـلى الدنیا بعـدک العـفـا…حتـى قـضیت نحبک و لقیت ربک ، اشهد انک اولى بالله و برسوله و انک ابن رسوله و حجته و اءمینه حکم الله على قاتلک مره بن منقذ بن النعمان العبدى لعنه الله و اخزاه و من شرکه فـى قـتلک و کانوا علیک ظهیرا اصلاءهم الله جهنم و سائت مصیرا و جعلنا الله من مـلاقـیک و مرافقى جدک و ابیک و عمک و اخیک و امک المظلومه و ابرء الى الله من اعدائک اولى الجحود والسلام علیک و رحمه الله و برکاته …».

«سلام بر تـو اى شهید از نسل بهتـرین نسلها که از نسل ابراهیم خلیلى، درود خدا بر تو و بر پدرت هنگامى که درباره دشمنت نفرین کرد: که خدا بکشد قومى را که تـرا کشتـند، پـسرم اینان چـقـدر نسبت به خـدا و به ریخـتـن احتـرام رسول خدا جسورند! على جان پس از تو خاک بر سر دنیا و زندگانى دنیا… تا آنکه وظیفه ات را به پایان رساندى و خداى خود را ملاقات نمودى،آرى گـواهى مـى دهم که تو به خدا و رسولش نزدیکتر و سزاوارترى که تو فرزند رسول خـدا و فـرزند حجت و امـین اوئى ، خـدا عـلیه قاتل تو مره بن منقذ عبدى و هر که با او کمک کرد حکم فرماید و آنها را لعنت کند و خوار و زبون سازد و آنان را عـذاب جهنم بچشاند که بد جایگاهى است ، و خدا ما را از کسانى قرار دهد که با تو ملاقات کنیم و از هم نشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه ات باشیم و از دشمنان تو در پیشگاه خدا بیزارى مى جوئیم که منکر حق و حقیقتند و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد..».