سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

منتسبین اهل بیت (ع) و دقت و همت آنها …

image_pdfimage_print

بی شک کسانی که در عرصه خدمت به امام و بسترشازی برای تثبیت نظام ولایی تلاش می نمایند، در دید دیگران و عموم مردم و بالاخص در دید آن دسته از افرادی که مخاطب آنها بوده و مورد تعلیم و تربیت هستند متفاوت بوده و انتظارات بیشتری نسبت به دیگران از این خادم و خادمه و تلاشگران دارند.
اگر کسی به عنوان خدمتگزار امام زمان (عج) شناخته می شود و در این وادی نقشی ایفا می کند، باید بداند که انتسابش به ائمه اطهار (ع) بیشتر از افراد معمولی است. حال ممکن است این فرد، بانی، مداح، سخنران، مسئول تدارکات، مسئول چای و پذیرایی، کفشدار، اهل جلسه، اهل هیئت و کارهایی از این دست باشد که خدمت در همه این حوزه ها؛ مایه انتساب بیشتر انسان به ائمه می گردد؛ که بالطبع این انتساب، وظایف حساس و ظریفی را بر دوش منتسبین می گذارد. بطوریکه میل و علایق شخصی و حریم های فردی، از اهمیت این قضیه نمی کاهد و خطیر بودن این جایگاه را کمرنگ نمی کند. و این فرد خادم یا خادمه در حین مفتخر شدن به خدمتگذاری به ساحت اهل بیت (ع) می پذیرد که باید بیشتر از دیگران در اعمال فردی و حرکات جمعی خود، دقت نظر داشته، و در هر حوزه ای که خدمت میکند اهمال و سستی در کارهایش راه ندهد چرا که اثرات خوب آن بیشتر و خدای نکرده اثرات سوء در اثر اهمال و کوتاهی، مخرب تر از اعمال دیگران است و این یک قاعده کلی است که در کلام گهربار امام صادق (ع) بروشنی بیان شده است؛ حضرت روی به یکی از منتسبین خود بنام « شقرانی » چنین فرمود:
ای شقرانی! خوبی از هرکس نیکوست ولی از تو نیکوتر است بخاطر انتساب تو به ما و بدی از هرکس بد است اما از تو بدتر(به همان دلیل انتساب) . دررالاخبار/ص۳۵۷
و این در حالی است که این فرد، فرزند یکی از آزاد شدگان پیامبر (ص) بود. که این اندازه انتساب باعث شده که امام با او چنین گوید:
از این روست که بر منتسب و خادمان اهل بیت (ع) لازم است در هر حال شکر انتساب به ائمه را بجا آورده و با دقت نظر در امور محوله و وظایف خویش و فقط با نیت خدمت، در محفوظ ماندن و خالص کردن خدمت خویش کوشا باشند و برای تداوم توفیق خدمتگذاریشان نهایت جدیت در عرصه فعالیت مورد نظر به خرج دهند؛ که به نص روایات دینی، مراقبت همیشگی از اعمال و جلوگیری از حبط آن، به مراتب سخت تر از خود فعل است.

یک خادم و خادمه با پنداری صحیح در می یابد که :

• خوشروئی و معاشرت از دیگران خوب در این خوب تر
• انفاق و احسان از دیگران خوب در این خوب تر
• داشتن نظم از دیگران خوب در این خوب تر
• داشتن روحیه مشورت از دیگران خوب در این خوب تر
• کم گویی و سنجیده گویی در دیگران خوب در این خوب تر
• پوشش مناسب در دیگران خوب در این خوب تر
• هماهنگی و عدم خود محوری در دیگران خوب در این خوب تر
• پایبندی به اصول کار خدماتی در دیگران خوب در این خوب تر
• امانتداری در دیگران خوب در این خوب تر
• حفظ اسرار و آبرو در دیگران خوب در این خوب تر
• عدم مسئولیت پذیری در دیگران بد در این بدتر
• جلب توجه و خودنمایی در دیگران بد در این بدتر
• کسالت و سستی در امور در دیگران بد در این بدتر
• عدم انس با قران در دیگران بد در این بدتر
• بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به دیگران در دیگران بد در این بدتر
• عدم تعهد در دیگران بد در این بدتر
• عدم محافظت از چشم و زبان در دیگران بد در این بدتر
• توقع و انتظارات نابجا در دیگران بد در این بدتر
• عدم مدیریت زمان کاری در دیگران بد در این بدتر
• عدم آینده نگری و برنامه ریزی در دیگران بد در این بدتر

و می توان این چنین مواردی بیش از موارد فوق برشمرد که خادمان اهل بیت(ع) را در عرصه خدمت صاحب دقت و ظرافت می کند تا مصداق قسمت آخر این حدیث قرار نگیرد که امام صادق(ع) فرمودند:
« کونوا لنا زینا و لا تکونو اعلینا شینا » ( روضه الواعظین/ج۱/ص۱۹۷)