سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مولود نیمه ی ماه مبارک رمضان با القاب کریم و مجتبی

image_pdfimage_print

حضرت امام حسن(علیه السلام) در نیمه ی ماه مبارک رمضان در آغوش حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به دنیا آمد و میوه قلب حضرت علی(علیه السلام) و پیامبر اکرم(صل الله علیه و آله)گردید و چهره اش چهره بهشتیان را به تصویر کشید.
حضرت امام حسن(علیه السلام) بدنیا آمد و کرامت را از علی (علیه السلام) آموخت و چراغ کرامتش را برای اهل زمین بر افروخت.
او کریم اهل بیت است چنانکه در طول عمر خویش دوبار تمام اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج و سه بار نیز ثروت خود را به دونیم کردند ونصف آنرا برای خود و نصف دیگر را در راه خدا به فقرا بخشیدند.
آری امام حسن(علیه السلام) کریم است چون هیچ گاه ضعیف و ناتوان و درمانده، ناامید از درب خانه آن حضرت برنمی گشت و حتی خود ایشان به سراغ فقرا میرفتند و آنها را به منزل دعوت و به آنها غذا و لباس میدادند.
لقب دیگر امام حسن(علیه السلام)، “مجتبی” است چون بخشندگی بسیار زیادی داشته و با کرامت و بخشندگی دیگران را به خود نزدیک و مقرب می ساخت و سید سبط، زکی، سید، تقی، طیب، ولّی، از دیگر القاب آن حضرت است.