سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نتایج و آثار اعمال از دیدگاه حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)

image_pdfimage_print

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در حدیثی می فرمایند: هرگاه ده صفت در امّت من پدید آید به ده کیفر دچار شوند:
گفته شد یا رسول الله این صفات چیست ؟ فرمودند:
o چون دعا کم کنند بلا نازل شود
o چون صدقه ندهند مرض فراوان شود
o هنگامی که از پرداخت زکات خود داری کنند حیوانات تلف شوند
o هرگاه حاکم ستم کند باران نبارد
o وقتی که زنا شیوع یابد مرگ نا بهنگام بسیار شود
o موقعی که تظاهر و ریا زیاد شود زلزله فراوان گردد
o زمانی که به غیر حکم خدا حکم دهند دشمنی بر آنها تسلط یابد
o چون پیمانی را بشکنند آدم کشی رواج پیدا کند
o چون کم فروشی کنند به قحطی دچار شوند