سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ندامت رمز گشایش زبان گفتگو با خدا و ولی خدا

image_pdfimage_print

“دعا” فقط به معنای درخواست جهت قضای حاجت نیست بلکه به راز ونیاز و گفتگو با خدا و محبوبین الهی نیز”دعا” اطلاق می شود. برخی چنین اظهار می کنند که نمی توانند به غیر از بیان نیاز و حاجت با خدا و امامان(ع) گفتگو کنند و شرمندگی ازخطاها و گناهان مانع ایجاد ارتباط و گفتگوی صمیمی آنها میشود؛ اما باید گفت که این شرم و حیای مذموم بوده و القای شیطانی است تا انسان از انس با خدا و اولیای گرامیش محروم شده و از اثرات این انس بی بهره بماند.

ولی نکته قابل توجه هم اینکه یک رمزی برای گشودن راه این ارتباط وجود دارد و آن هم احساس ندامت و پشیمانی ازمعاصی و خطاهاست. انسان اگر تصمیم بر ایجا ارتباط می گیرد بهتر است نخست از کرده هایش طلب اعتذار کند و با احساس پشیمانی از آنها، نظر حضرات معصومین (ع)را جلب نموده و سپس با ذکر صلواتهای خاصه و با رعایت ادب چنانچه گوئی آنها را در پیش رویش مشاهده می کند نشسته و شروع به گفتگو کند. این باورشیعه است که شهادت بر شنیدن و جواب دادن آن بزرگواران می دهد «اشهد انّک تسمع کلامی و تردُّ سلامی…». پس اگر..
اگر دوست داری هر روز خلوتی با محبوبی داشته باشی…
اگر دوست داری باب دلت را بروی خلیلی بگشایی…
اگر دوست داری سنگ صبور داشته باشی درددلت را برای او بازگو کنی…
اگر دوست داری دلت را از بار سنگین مشکلات زمانه سبک کنی…
اگر دوست داری مرحمی بر زخمهای دلت بنهی …
اگر دوست اری کسی بدون چشم داشتی فقط بخاطر خودت با جان و دل حرفهایت را گوش کند…
اگر دوست داری بی هیچ وقت قبلی و در هر زمان ممکن با کسی سخن بگویی…
اگر دوست داری سرّی ترین اسرارت را با امانتدارترین کس روی زمین در میان بگزاری…
اگر دوست داری برای مشکلاتت با حفظ حیثیت و آبرو راه چاره بیابی…
و از همه مهمتر اینکه اگر دوست داری غبار غمی را از دل محبوبی بزدایی و شریک غمش شوی…
اگر دوست داری یار و انیس غریبی باشی و او را از تنهایی برهانی…
اگر دوست داری…
برای این خواسته ات حتما زمانی مناسب را بدور از هیاهوی زمانه انتخاب کن و با احساس ندامت از کارهای گذشته ات و با حالتی خاضع و متواضع ارباب و مولایت حضرت صاحب الزمان(عج) را با تمام وجودت بخوان و در محضرش زانو زده و زبان به گفتگو با او باز کن… که با این مقدمات محال است زبانت به صحبت با او گشوده نشود بلکه از گفتگو با او سیر نخواهی شد و این زمان و مقتضیاتش است که در این گفتگو و مصاحبت مانع ایجاد کرده و ترا برای گفتگویی دیگر بیقرار تر خواهد نمود…
….ای مصاحب عزیزترین کس زمین و آسمانیان درلحظه های ناب با او بودنت ملتمسین دعا را فراموش نکن….