سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ندبه مانیفست منتظر…

image_pdfimage_print

ادعیه هایی که انسان در حالات خلوتش از آنها بهره برده و وسیله ای برای تقرب به خدا و محبوبانش می باشد یافته ها و دستاوردهای بشری نبوده بلکه همگی ترجمان معارف الهی و منشوری از بیانات اهل بیت(ع) واولیای الهی هستند. نمونه ای از این ادعیه دعای ندبه است همان سرود منتظران در صبح آدینه های غیبت…
دعای ندبه یعنی محبوب را خواندن از یک مسافت نزدیک…
دعای ندبه آمیزه ای از جهابینی و ولایت شناسی و اولیاء شناسی و نبأ ئیست از دنیا آن هم از منظر قدسی…
دعای ندبه معرفی و مرتبط ساختن انسان با شخصیتهایی است که در خود تبیین کرده است …
پس ای منتظران دعای ندبه فضیلت و ثواب جمعه‌ها را د رخود ندارد، بلکه دعای “ندبه مانیفستِ منتظر” است که انتظار را با تمام زیبائی اش ترسیم و تبیین نموده و این دعا در حقیقت انشای “طلب” از سوی محبّ و اجابتش، انشای “مطلوب” است ازسوی محبوب، که برای کارکردش در زندگی منتظران، استکانه، هماهنگی ظاهر و باطن، ابکاء، ندبه و تضرع دعا کننده را می طلبد، باطنی خاشع و ظاهری خاضع وسرازیر شدن اشکها و ضجه و عجّه… در این حال است که اگر منتظر دستش را بگشاید، اجابتش میکند آن یاری که طالب دیدار و خواهان ظهورش هست …

 

…فَلْیَبْکِ الْباکُونَ وَ اِیّاهُمْ فَلْیَنْدُبِ النّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتَذْرَفِ الدُّمُوعُ وَلْیَصْرَخِ الصّارِخُونَ وَ یَضِجَّ الضّاجُونَ وَ یَعِجَّ الْعاجُّونَ…