سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نسبت حب و فعل

image_pdfimage_print

    داشتن صاحب و بعبارتی خود را دارای مصاحب و نصرت رسان و حمایتگر و پناهگاه پنداشتن، امری است که با نسبیت مناسب محبت و فعل امکانپذیر می باشد، و حبّ به حضرت مهدی«عج»بعنوان صاحب، امریست قلبی که طبق روایات در قلب مومنان نهاده شده و در شرایط و تحت عوامل خاصی با افعال مناسب محبّ ، اثرات خود را بروز داده و محبّ خود را توانا بر انجام کارهایی می ییند که از دست دیگران وبی صاحبان بر نمی آید.

    در روایتی امام باقر«ع» دلیل مهمی بر از دست دادن این مصاحب و به تبع آن عدم توانایی در خدمت رسانی به صاحب، بیان فرمودند:

«أنتم قوم تحبونا بقلوبکم ویخالف ذلک فعلکم، والله ما یستوی اختلاف أصحابک ولهذا أُسرّ على صاحبکم»

« شما مردمی هستید که با دل، ما را دوست می‌دارید؛ ولی فعل شما با این محبت، ناسازگار است. به خدا سوگند! اختلاف اصحاب پایان نمی‌یابد و به همین دلیل، صاحب شما از دست شما گرفته می‌شود… ».

    طبق این روایت ناهماهنگی و مخالفت افعال با حبّ موجود در قلب، عامل اصلی از دست دادن صاحب، برشمرده شده است.

    برای رفع این مشکل بایست، هماهنگی لازم بین محبت و فعل صورت گیرد. گرفته شدن صاحب در فرمایش حضرت ، دلیل بر فقد فعل نیست، بلکه ایشان نسبت حبّ و فعل را بازگو میفرمایند ، بعبارت دیگر اگر محبت و فعل به یک اندازه نباشد و حتی فعل بیشتر از محبت باشد و بالعکس، این مخالفت بوجود آمده و بی صاحبی اثرات منفی خود را خواهد گذاشت.

    حال چگونه میزان محبت را باید تشخیص داد تا فعل را با آن هماهنگ نمود، خود نکته ای در خور توجه میباشد.

    به میزان معرفت و شناخت و سپس مقایسه محبوب با دیگر محبوبها، هم میتوان میزان حبّ موجود را اندازه گیری نمود و هم با مقایسه محبوبها،میزان محبت لازم برای اینگونه محبوب را دانست وفهم نمود و برای ایجاد آن اندازه محبت، بوسیله معرفت تلاش نمود، چه بسا افعالی که خواستگاهشان محبت قلبی به حضرت نباشد و خود این افعال با وجهه ی حتی مثبت، صاحب انسان را از دست انسان بگیرد و در عین داشتن فعل و تلاشهای فراوان، بجای احساس قوت قلب وپشتیبانی، رنجوری و سرخوردگی از تلاشها و افعال به سراغش آید که این آفت بسیار بزرگی در امر انتظار فرج است.

پس برای فراهم نمودن شرایط ظهور که امری بس عظیم می باشد لازم است کارهای عظیمی صورت پذیرد و انجام این کارها منوط به داشتن صاحبی است که در اینراه فرد منتظر مجاهد را حمایت و پشتیبانی و مصاحبت و نصرت نماید و این میسر نیست مگر با هماهنگی و عدم مخالفت حبّ و فعل.

 

samamos13