سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نشاط در خانواده علوی

image_pdfimage_print

نشاط عنصر اصلی برای رسیدن به هدف زندگی مشترک و داشتن خانواده موفق می باشد، و این موضوع علی الخصوص در خانواده های شیعی و مذهبی باید بیشترین جلوه را داشته باشد.

سه عامل اساسی در ایجاد این نشاط وجود دارد، بعبارتی نشاط مثلثی است که سه ضلع آن متشکل است از:

mosalas
در توضیح ضلع نخست توجه به ویژگیهای “حلوی بودن” لازم می باشد، دو ویژگی برای این ضلع قابل ذکر است:

 
۱_ حلوی بودن یعنی اعضای خانواده بتوانند براحتی خواسته ها و علایق خود را برای هم بازگو کنند.
۲_ ولوی بودن یعنی حل مشکلات بوجود آمده و اختلاف را به تفاهم رساندن.
( قابل ذکر است که اختلاف هیچگاه قابل نفی نمی باشد، بلکه اختلاف خود عامل رشد بوده و بایست با درک توانایی طرف مقابل انتظاری هم سطح با آن توانایی داشت، تا بدین صورت میزان اختلاف به پایین کشیده شده و تفاهم حاصل گردد).
ضلع دوم “ولوی بودن” نیز چند ویژگی خاص دارد که دو مورد اصلی آن به فرمایش حضرت علی(ع) به شرح زیر می باشد:
۱_ ولوی بودن یعنی داشتن “سداد”، بعبارتی تشخیص اولویتها در خانواده توسط اعضای خانواده
۲_ صدق و صداقت، بعبارت دیگر همخوانی و همراهی و هماهنگی قلب و زبان.

 
در مورد ضلع سوم این مثلث یعنی “فدوی بودن” باید گفت که خانواده بانشاط خانواده ای است که سالاری از طرف هیچکس مطرح نباشد، بعبارتی نفی پدر سالاری و مادر سالاری و فرزند سالاری و بجای آنها حاکمیت شریعت در خانواده و دین سالاری در آن.
اما شایان ذکر است که یک آفت بزرگی بنام محیط مجازی امروزه این نشاط خانواده را شدیداً تهدید کرده و آنرا از حیّز انتفاع ساقط می کند، که اهل فن و متخصصان آنرا مثلث “شکنجه خاموش” نام نهاده اند.
اضلاع این مثلث شوم عبارتند از:

mosalas1jpg

امروزه محیط های مجازی و مطالب مورد تبادل در کانالهای اجتماعی این سه ویژگی مخرب را داشته و درقالب شکنجهء خاموش تک تک اعضای خانواده را از نشاط و هدفمندی دورساخته و بدست اعضای خود خانواده به سردخانه ای تبدیل می شود که هر لحظه امید زندگی به ناامیدی و شکر ، استفاده از فرصتها به فرصت سوزی مبدل می شود و به تبع آن کارکرد خانواده که رسیدن به آرامش و آسایش و نتیجتاً در خانواده های مذهبی عبودیت و قرب به خدا و اولیای الهی است، حاصل نمی شود.

 
پس نشاط خانواده و تامین این عنصر بایست ضرورت تک تک اعضای خانواده بوده تا از پوچی و افسردگی و دوری از سستی ایمن شده و یک جامعه کوچک پر از شادی و نشاط با اعضای جدی و با روحیه، ایجاد شود.

چراکه چنین خانواده هایی می توانند افراد موفق و موثری در جامعه شده و فراتر از آن به کمک هم در راه فراهم کردن شرایط ظهور نیز سهمی عمده داشته باشند.

 

برگرفته از برنامه اردوی غدیر مشتاقان ظهور