سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نقش انسان در اجابت دعا (۲)

image_pdfimage_print

چنانچه در مطلب قبلی اشاره شد، دعا سه مرحله دارد:
درخواست
طلب
عمل یا اقدام با رفتن به سراغ ابزار و وسایل
یعنی حقیقت دعا در لفظ و خواسته لسانی خلاصه نمیشود، بلکه بعد از خواستن و طلب، اقدام و عمل مهمترین مرحله اجابت دعاست.
فراز دیگری که در این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این فراز از دعای ماه رمضان است:
«اللهم اشف کل مریض»
در این موضوع، ابتدا بایست بیماری و بیمار را تعریف کرد.
تعریف بیماری:حالت ناهنجاری و غیر نرمال جسمی و روحی
و تعریف بیمار: کسی که دچار این عارضه شود «بیمار» نامیده میشود.
انواع بیماری عبارتند از:
۱٫جسمی
۲٫روانی
۳٫اخلاقی
که مهمترین این بیماریها که دین و ایمان را متاثرکرده و از پنهان ترین بیماریها بوده و انسان را از مسیر هدایت بازمیدارد، بیماریهای اخلاقی و فکریست.
برای درمان بیماریها لزوم شناخت و درمان آنها اهمیت فوق العاده ای دارد، لذا ابتدا
باید بیماری را شناخت، و در واقع یک اسکن کامل از وجود خود داشت و سپس دنبال درمان رفت.
مثلا باید دیددبه جه رذایلی گرفتار هست؟ آیا دچار پرخاشگری، بد اخلاقی، کم ظرفیتی، کم همتی، غفلت، شخصیت زدگی، منیت، بخل….
میباشد؟ و بعد از احصاء آنها بسراغ درمان رفت. ناگفته نماند که بعضی بیماریها را انسان فقط خود میبیند، بعضیها را هم خود و دیگران میدانند،برخی را خود میداند و دیگران نمیدانند، و برخی راهم نه خود و نه دیگران هیچکدام نمیبینند و نمیدانند که به این نوع بیماریها، بیماری پنهان گفته میشود
پس لازمست برای محقق شدن و احابت دعای الللهم اشف کل مریض، در این شبها اول در خود بیماریها رامشخص کرده و سپس در مورد بیماریهای دیگران اقدام کند.
هدایت بیمار به متخصص بسیار مهم است، متاسفانه
۶۵ درصد مشتریان رمالها و دعانویسان و فال گیران، نشان میدهد که در این نوع هدایت کم کاری شده و بازار فال گیران با عناوین زیر بسیار رواج یافته است:
طلسم بخت گشا.
طلسم عشق و محبت
طلسم جذابیت و توجه
طلسم کار گشا
اینها برای رفع بیماریها تلاشهای غلط اما مداوم میکنند.
پس نباید بی تفاوت بود باید از روی دلسوزی و شفقت گوشزد کرد و بسراغ متخصصین الهی و دینی رفت، که از راههای درمان بیماریهای اخلاقی:
۱_ استمداد از اسمای الهی مخصوصا در شبهای قدر با خواندن خدا بنامهای:
یا شافی
یانعم الطیب
یاطبیب القلوب
یامن اسمه دوا و ذکره شفا
یا کاشف الکروب
که اسمای الهی و توسل به آنها برزگترین اسباب است و دعای جوشن کبیر دردها و درمانها را در خود دارد، هزار بیماری وهزار درمان در خود دارد.
۲_ توسل به امامان(ع) دومین راه درمان میباشد و رأس این بزرگواران توسل به وجود نازنین امام زمان(عج):
اللهم….
اشف به صدورنا
یسر به عسرنا
فکّ به اسرنا
که همه بیماریها و ناتوانیها و همّ و غمها و ناراحتیها بدست ایشان برطرف شدنیست که صد البته با اصرار و الحاح و دعا فرد بیمار بساحت آن بزرگوار.
از این نکته نباید غافل شد که بعضی از بیماری ها یا به خاطر گناهان است که با بخشش این گناهان این بیماری رفع می شود، و برخی بیماریها جنبه امتحان دارد، که با صبر و شکر و درخواست کردن از خدا میتوان از آنها رهایی یافت.
تفکر در یافتن بیماریها و مشکلات خود و بدنبال راه نجات یافتن خود برترین عبادت در شب قدر است.
۳_ اصل تبدیل هم در درمان بیماریها مهم و راهگشاست:
بخل تبدیل به دست گشا بودن
حسد تبدیل به غبطه
غرور به خشوع
و نکته آخر اینکه در این شبهای اجابت و رحمت با امید به بخشش و درمان از حانب خدا و اولیای گرامیش این بیماریها قابل درمان و قابلیت تبدیل به فضایل را دارد.
«اللهم اشف کل مریض»
برگرفته از برنامه هیئت در شبهای قدر