سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نقش وراثت در تربیت

image_pdfimage_print

سه عامل در تربیت انسان نقش دارند که هر یک از آنها به نوبه خود مهم و بسیار موثر می باشند این سه عبارتند از: ۱-وراثت ۲-خانواده ۳-محیط ؛ که این عوامل، مهارت‌ها، نگرش‌ها و توانایی‌های انسان را شکل داده و روی رفتار، کنش و واکنش او اثر می‌گذارد.
درباره ساختار ژنتیکی متخصصان بر این عقیده اند که انسان، سرشت خود را از والدین به ارث می‌برند، مثل میزان برون‌گرائی و درون گرائی، میزان فعالیت یا وضعیت روحی و هیجانات مربوط به آن. هرچند در حال حاضرمیزان اثرات محیط از وراثت و خانواده هم افزایش یافته اما، وراثت جایگاه مهمی در این ساختار دارد، به روایت زیر توجه بفرمائید:
محمد حنفیه فرزند علی بن ابیطالب(ع) به دستور حضرت در جنگ جمل فرمان حمله یافت و به دشمن حمله کرد. او که علمدار لشکر بود توسط ضربات نیزه و تیر دشمن از پیشروی بازماند. حضرت خود را به او رسانید و چنین فرمود:« اِحْمِلْ بَیْنَ الْاَسِنَّه» حمله کن میان نیزه ها»، محمد حنفیه قدری پیش رفت اما دوباره متوقف شد. حضرت علی(ع) از ضعف فرزندش آزرده خاطر گشت و با قبضه شمشیر به دوش او زد و فرمود:«اَدْرَکَکَ عِرْقٌ مِنْ اُمِّک؟» این ضعف و ترس را از مادرت به ارث بردی؟ (یعنی من که پدر تو هستم ترسی ندارم) اگر مادرت زهرای اطهر بود، نمی ترسیدی.

پس اینکه بزرگان می گویند تربیت فرزند قبل از ازدواج شروع میشود، نکته ای است قابل تأمل که می بایست جوانان محترم در انتخاب پدر یا مادرفرزند خود دقت بیشتری داشته باشند.