سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نوروز سال ۹۹ تجربه ی خلوت گزینی

image_pdfimage_print

ماجرای کرونا نوروز ۹۹‌را خیلی‌ عجیب‌‌ شکل داده شلوغی و هیاهوی آن را به سکوت تبدیل کرده و دید و بازدید های‌‌ نوروزی را تعطیل و نوروزیان را خانه‌نشین کرده است، و اما‌‌ رحمانیت و مهربانی خدا در این سال‌ بسیار شامل مسلمانان وشیعیان شده و آن‌ قرابت و تقریبا همزمانی عید بعثت با عید نوروز‌ است و رحمت خدا شامل بندگان شده‌‌ تا تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنند؟!

مگر می شود از تهدید جریان پیچیده ی کرونا استفاده‌ کرد و آن را به فرصت مبدل نمود؟

آری آری آری

چطور؟

” با عمل به شعار ملی در خانه‌ می مانیم”

خانه نشینی در این ایام تجربه ی بسیار عالی و عینی برای درک ولو بسیار‌ ناقص حال و هوای حضرت محمد (ص) در ایام غارنشینی آن حضرت در حرا‌ می باشد که این غار نشینی به بعثت آن حضرت ختم گردید، آری محمد‌ امین همراه علی‌بن‌ابیطالب و بعضا با خانواده ی خود به غار حرا که گنجایش پنج نفر را داشت می رفت، و در آنجا دور از هیاهوی شهر و مردم به سه کار مشغول می شد:

خلوت، عبادت، بصیرت

سه عمل بسیار مهمی که محمد امین را آخرین رسول و نبی نمود‌ و قلبش را مأمن فرود قرآن (ثقل اکبر) نمود، آری پیامبر با رفتن به غار حرا و چله نشینی در آن با خلوت گزینی به سلامتی و عافیت دست یافت و با عبادت خداوندی گوهر معرفت و حریت را به چنگ انداخت و با نظاره به کعبه در غار حرا روح‌ مبارزه با‌ اصنام و نابودی الهه‌ ها را‌ در خود پرورش داد و این سه عمل، ‌بعثت‌ یعنی طلوع و تولد مکتب توحید و اسلام را به بشریت نوید داد‌.
حال بیایید خانه نشینی در این ایام را بسیار مغتنم شمرده و با خلوت گزینی وتعبد‌ و نگاه‌ به کعبه( ؟؟؟!! )به دوران بعثت یعنی دوران پسا کرونا آماده بشویم.
و اما یک سوال بسیار اساسی وخیلی مهم:

” کعبه ما کیست وچیست” ‌‌‌؟!

جواب این سوال وعمل به آن گره گشای تمام مشکلات است.