سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نگرشی بر القاب حضرت ابالفضل( ع)

image_pdfimage_print

نگرشی بر القاب حضرت ابالفضل( ع)
• حامی الضعیفه: خادم و رصد کننده امور خانم ها
• محتسب: واگذارنده ی حساب کارها به خدا
• مواسی: مدافع حق، جانباز
• مستعجل: تلاش گری مهربان و عجله کننده در برآورده کردن حاجات و خواسته های دیگران
• نافذ البصیره: تیز چشم و پر نفوذ

ای عاشق بی قرار عباس؛
ای حیدر آشکار عباس؛
ای وارث غیرت یداله؛
شیر افکن تک سوار عباس؛
عالم همه داغدار عشقت؛
من هم شده ام دچار،عباس؛
گردد به نوای یا ابالفضل، پا بند دلم بهار عباس..