سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هدف از زندگی چیست؟

image_pdfimage_print

قاعدتاً برای شروع هر کار و برنامه ای و موفقیت نسبی و صددرصد در آن، ابتدا باید هدفی وجود داشته باشد و سپس تمامی برنامه های دیگر در راستای آن هدف به کار برده شود.
مقوله ی ازدواج و شروع زندگی مشترک نیز از این قاعده مستثنی، نیست.

امر ازدواج که در روایات تأکید فراوانی بدان شده و سنت مؤکد پیامبر معرفی شده است اگر با هدف آغاز نشود فلسفه ی خود را برای طرفین بروز نخواهد داد.
کسانی که به این امر مهم مقدس، به چشم برطرف شدن نیاز می نگرند قطعاً موفقیت و رمز و راز بهره مندی از آن را نخواهند دانست و در مواجهه با مشکلات زود از پا در خواهند آمد.

ازدواج به تنهایی عشق برتر نیست و صرفنظر از مقوله ی عبادی، فقط پاسخگوئی به نیازهای غریزی  مفهوم می یابد. امر ازدواج نه تنها در راستای رسیدن انسان به فلسفه ی خلقتش وضع شده، بلکه عامل مهم در این حرکت است. چنانکه در روایات نیز تکمیل ایمان به وسیله ازدواج بیان شده است.

متاسفانه امروزه ازدواج از حالت تقدس درآمده است، و به علت عدم بلوغ فکری و روحی در مسئله ی ازدواج، تمام فکر و ذهن و دغدغه ی اکثر افراد معطوف می گردد به حاشیه های ازدواج اعم از خرید، خانه، شغل، ماشین، مراسم عروسی و…. مواردی که هرچند در جای خود قابل اعتنا هستند اما همگی جزو مسائل سلیقه ای است.

عمر ازدواج برای انسان های درگیر مقایسه و سرگرمی های هیجانی، بسیار کوتاه است و آرامش مد نظر نیز به دست نمی آید و فقط فرصت سوزی و اتلاف انرژی در پی دارد، اما کسانی که ازدواج را امر مقدس شمرده و هدفدار و هدفمند نگاه می کنند، زندگیشان را بر اساس هدف پایه ریزی کرده و به موفقیت هایی نیز دست پیدا می کنند.

نمونه ی بارز این نگرش صحیح زندگی، حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) می باشد که زمانیکه حضرت پیامبر از حضرت علی(ع) سوال فرمودند که زهرا را چگونه یافتی؟ حضرت علی (ع) در پاسخ فرمودند:

“نعم العون علی طاعه الله”.

ازدواج و زندگی مشترک، ثبات و دوام بخشی به زندگی دنیوی نیست بلکه رونق یافتن بندگی و وسیله ی آباد کردن حیات و زندگی اخرویست…

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم