سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هدف بعثت (دکترین عید مبعث)

image_pdfimage_print

حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیث مشهوری می فرمایند:  همانا من مبعوث شده ام تا مکارم اخلاقی را تمام نمایم. یعنی هدف بعثت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) که آخرین پیامبر الهی است این بود که آن حضرت بوسیله وحی الهی، قرآن مجید، سنت و سیره خود، امور خیر و خوب و حَسَن را به فرد و جوامع انسانی معرفی و تبیین نموده و با تبلیغ این امور افراد بشری به آنها متصف شده و عمل نمایند. اتصاف به این صفات خوب برای ایشان به حد تمام و اتمام رسیده و در نقطه اوج قرار بگیرد ، به گونه ای که فراتر و برتر از آن قابل تصور نباشد .

حضرت با تلاش بی وقفه بیست و سه ساله خود توانست به هدف بعثت جامه عمل بپوشاند و اینک در سالروز بعثت پیامبر و در هفته بعثت که عید برانگیختن، انگیزش ، تحول درونی و احیاء دوباره نفس، روح، جان و قلب است، از شما خواننده محترم  برای تعیین میزان اخلاقیات خود بعنوان یک تست آزمایشی به سوالات زیر جواب[ بلی یا خیر] بدهیم:

۱)       آیا صفت جُربزه صفت خوبی است؟

۲)       آیا صفت جُربزه صفت بد و شرّی است؟

۳)       آیا زیرکی همان جُربزه است؟

۴)       آیا زیرکی خدعه است؟

۵)       آیا خدعه همان جُربزه است؟

این موضوع در آینده تحلیل خواهد شد.