سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هشدار که … فوت نشود!

image_pdfimage_print

هشدار که … فوت نشود!
فصل تابستان فرارسیده است .این فصل زیباییهای منحصر به خود را دارد، چنانکه نتیجه بهار و فصل چیدن و بهره وری از میوه درختان و انس و اُلفت بیشتر با طبیعت و سبزه و باغ و آب می باشد. در این فصل به دلیل افزایش دما و فراغت و استراحت تحصیلی و تقریبا کاری مردم به دامن طبیعت پناه برده و از آیات خداوندی موجود در زمین و آسمان بهره مند می گردند .
فصل تابستان بدلیل ویژگیهای خود دارای روزهای طولانی و شب های کوتاه است و این خصیصه هشداری است برای مردم بدلیل زیباییهای ماه تابستان و گرمای هوا تا پاسی از شب بیدار مانده و به انواع و اقسام تفریحات مشغول می شوند ولی غافل از اینکه شبهای این فصل کوتاه و وقت ادای فریضه نماز واجب صبح زودتر فرا رسیده و خورشید سریعتر طلوع می نماید و اگر کمی غفلت شود نماز صبح به قضا می رود و متأسفانه در فصل تابستان بیشتر از سایر فصول نماز صبح قضا می شود و نکبت این غفلت، شیرینی و جذابیت فصل تابستان را به کام فرد تلخ می نماید .
آری عدم حضور و غیبت فرد در جمع صف نمازگذاران در نمازهای واجب یومیه اثرات بسیار سوء فکری و روحی و روانی و اجتماعی دارد که به آسانی رفع نمی شود و قضای نماز واجب بعوض اداء نماز واجب تنها تکلیف را از فرد ساقط می نماید و همچنان فرد از فضایل و اثرات ادای نماز این سفر معنوی و معراج مؤمن در وقت مقرر خود محروم می گردد و حال برای رفع این معضل و شیرین ساختن خوشیها و زیباییهای ماه تابستان در کام بایستی تغییر برنامه داد که اتفاقا سخت و بسیار مشکل بوده و باید فرهنگ سازی شود بایستی در شبهای این فصل زودتر خوابید و کارهای شب را به اَسحار پر رمز و راز تابستان برد و با تغییر برنامه روزانه و استراحت کافی بتوان فضیلت درک ادای نماز صبح را پیدا کرد و مثل زمان صدر اسلام شبها زودتر خوابید و زودتر بیدار شد.
آیا این کار شدنی است ؟ بلی ولی همت عالی و همگانی می خواهد .
به امید آن روز…