سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هویت گمشده زن

image_pdfimage_print

سلام بر فاطمه سیده زنان دو عالم، سلام بر روح نبی و جان ولیّ، سلام بر تو که آمدی تا زن به کرامت انسانى اش پى ببرد، سلام بر تو که با عمل و رفتارت خواستی تا زن خود را فداى امیال و هوسهاى دیگران نکند، خواستی که دامان زن مسلمان و هر آزاداندیش را از هر گونه فساد اخلاق و ضد ارزشهاى دینى پاک نگه داشته شود. آری با آمدنت هویت مخدوش زن ترمیم یافت و ارزش زن تاسرحد کوثر شدن ارتقاء یافت. با آمدنت تکیه گاه بودن زن و میزان قدرت زن روشن شد و حقارتها و سرکوفتها و چهره سرخ شدنها، باطل گشت و ضعف و وحشت زنان به توان و امنیت بدل شد.
به یقین و با تمام وجود اقرار باید کرد که تو ای زهرا، خود زهرا شدی که اگر چهره ات درست تصویر می شد و آنچه که هستی و بودی و می اندیشیدی به حق انتشار می یافت، زن امروز هویت مقدسش را دوباره گم نمی کرد و در پی تغییر و دگرگونی، ماهیت خود را از دست نمی داد. اگر قدر تو مجهول نمی شد، و ارزش بودنت در هستی را حفظ می کردند، زن امروز ارزش خود را به بی ارزشی تباه نمی کرد. اگر ترا خوب می شناساندند طعم شیرین آرامش و آسایش مادر داشتن در خانواده چشیده می شد. اگر وجود نازنینت را فقط و فقط آسمانی ترسیم نمی کردند، زن امروز به زن بودن اعتراض نمی کرد و منادیان فرهنگت را تخطئه نمی نمود. اگر بجای اندیشه های ناب آزادیخواهان فقط عنوان فاطمه فاطمه است تیتر درشت مقالات نمی شدو شعار منادیان از پشت تریبونهای به ظاهر آزادی بیان، بیان نمی شد، زن امروز وامدار زنان تاریخ ساز و حماسه آفرین می گشت. و اگر چهره حقیقی تو ای مادر گلهای سرسبد خلقت، زیر تازیانه حسادت و خودخواهیها پنهان نمی شد و علت مدد حوریان بهشتی در حین قدم گذاشتنت به این دنیای زبون و نزول سوره “کوثر” بر پدر بزرگوارت ، بر زنان روشن می گشت، زن امروز جنس لطیف و ریحانه بودنش را تکذیب نمی کرد و برای رسیدن به آزادی کاذب در منجلاب پستی و ذلت دست و پا نمی زد و با این عمل درصدد گشودن عقده های دیرینه و ظلمهای وارده نبود.
اما با اینحال و اتفاقات افتاده از روی دیگر این جریان نباید غافل شد وآن اینکه زن امروز باید بداند هر چه بوده و اتفاق افتاده نباید مانع شناخت تو گردد. زندگى تو مملو است ازمجاهدت و ملاطفت و مراقبت و ملازمت و مشارکت و حیاتت مجموعه ای پربها و بی نظیر است که اگر ظاهرا کمتر اعتراف می شود، باطناً هم مایه افتخار زنان مسلمان و هم زنان هویت گمشده است. تو بهترین الگو به هنگام قرار گرفتن در محنت و غربت و تهدیدی که بی شک همه زنان ناخواسته به دنبال چنین روحیه ای هستند و باید گفت که تنها راه برای شناخت حقیقی تو و به تبع آن دست یافتن به هویت گمشده ی زن، حفظ پیوند عاطفى با تو است که بدون محبت، به نتیجه نخواهد رسید. و مطمئنا خود تو در اینراه یاورو مددرسانشان خواهی بود.
یازهرا…