سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

وحشت و اُنس

image_pdfimage_print

ریشه تمام گرفتاری های مردم در دوران غیبت به عدم دسترسی به امام معصوم (ع) و بی ارتباط ماندن با آن وجود نازنین بر میگردد. گرفتاری های دوره غیبت و برکات حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دعای افتتاح وارد شده است، آنجا که می خوانیم:

 

«اللهم انا نرغب الیک  فی دوله کریمه تعزُّ بها الاسلام و اهله و تذل  بها النفاق و اهله…اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبه ولینا و کثره عدونا و قلّه عددنا …»؛ « پروردگارا ما رغبت داریم بسوی تو برای دولت کریمه ای که بوسیله آن اسلام  و اهلش را عزیز کنی و نفاق و اهلش را خوار نمایی …پروردگارا به تو شکایت می کنیم از نبود پیامبرمان که درود تو بر او و  آلش باد و از غیبت ولیّ مان و از فزونی دشمنانمان و از قلت و کمی نفراتمان… » .

لذا برای سپری نمودن این ایام تاریک و مخوف باید چاره ای اندیشید و موانع دوری از آن بزرگوار و عوامل توسل و توصل و انس به ایشان را یافت و با نزدیکی به آن هدایتگر الهی از این دوران وانفسا، ایمان سالم به دربرد، ودر فراهم کردن شرایط ظهور آن امام غریب قدمی برداشت.
ظرافت بحث انس با امام معصوم در «وحشت» و آشنا به موانع انس و الفت می باشد؛ انس حالتی است که بعد از وحشت از چیزی، با چیز دیگر بوجود میآید. پس انس با امام زمان(ع) صرف زدن نوشته ی یا مهدی ادرکنی و …حاصل نمی شود. هر کسی که در عرصه خدمت به امام زمان(ع) تلاش می کند باید بداند که بدون وحشت از موارد خطرناک و بازدارنده، نمی توان این انس را ایجاد نمود. که موارد وحشت و موانع ریز و درشت انس در ۱۰۱ مورد احصاء شده است که با توجه و دقت در اعمال و رفتار و روحیات خود، شاید افزون بر این شماره نیز احصاء گردد.
مصادیق وحشت (موانع انس)

۱- وحشت از غفلت
۲- وحشت از رخوت
۳- وحشت از نخوت
۴- وحشت از ثروت
۵- وحشت از قدرت
۶- وحشت از مکنت
۷- وحشت از شهوت
۸- وحشت از شهرت
۹- وحشت از ریاست
۱۰- وحشت از لذت کثرت نعمت
۱۱- وحشت از تبدیل نعمت به نقمت
۱۲- وحشت از لذت کثرت عبادت
۱۳- وحشت از لذت کثرت اجابت
۱۴- وحشت از لذت کثرت موفقیت
۱۵- وحشت از کثرت محبوبیت
۱۶- وحشت از کثرت فراغت
۱۷- وحشت از توجه به کمیت
۱۸- وحشت از بی توجهی به کیفیت
۱۹- وحشت از دزدان وقت
۲۰- وحشت از تبدیل فضل خدا به عدالت
۲۱- وحشت از حُسن جلوت و سوء خلوت
۲۲- وحشت از خیال راحت و روح بی مسئولیت
۲۳- وحشت از نفس بی ملامت
۲۴- وحشت از اشک بی ندامت
۲۵- وحشت از علم بی منفعت
۲۶- وحشت از نماز بی خشیت
۲۷- وحشت از تجارت در عبادت
۲۸- وحشت از عمل بی ولایت
۲۹- وحشت از معاش بی زحمت
۳۰- وحشت از سیرت بی سنت
۳۱- وحشت از حلاوت جهالت
۳۲- وحشت از توبه بی ملالت
۳۳- وحشت از فراق نجابت و عفت
۳۴- وحشت از زیارت بی معرفت
۳۵- وحشت از سستی غیرت
۳۶- وحشت از نظر خیانت
۳۷- وحشت از نگاه بی عبرت
۳۸- وحشت از خیانت در امانت
۳۹- وحشت از سوزش فرصت
۴۰- وحشت از طول غیبت
۴۱- وحشت از عادت به غیبت(غیبت کبری)
۴۲- وحشت از ذلت بعد از عزت
۴۳- وحشت از شر عاقبت
۴۴- وحشت از خدمت با منت
۴۵- وحشت از خدمت بی همت
۴۶- وحشت از انتظار خدمت
۴۷- وحشت از حیات بدون بصیرت
۴۸- وحشت از کلام بدون حکمت
۴۹- وحشت از رغبت بدون همت
۵۰- وحشت از دین مصلحت
۵۱- وحشت از نصیحت با اذیت
۵۲- وحشت از قلب بی رأفت
۵۳- وحشت از دل با قساوت
۵۴- وحشت از من و منیت
۵۵- وحشت از تشک راحت
۵۶- وحشت از نرمی رخت
۵۷- وحشت از محرومیت ازرحمت
۵۸- وحشت از ضلالت بعد از هدایت
۵۹- وحشت از شقاوت و قساوت
۶۰- وحشت از بی نصیبی از مغفرت
۶۱- وحشت از فریب مادیات
۶۲- وحشت از اثر سوء متعلقات
۶۳- وحشت از سوء ظن و اوهامات
۶۴- وحشت از قصور در واجبات
۶۵- وحشت از خطر خطورات
۶۶- وحشت از شب بی مناجات
۶۷- وحشت مقدم شدن مستحبات بر واجبات
۶۸- وحشت از رها کردن خدا و واگذاری امورات
۶۹- وحشت از عدم تشخیص فریب شیطان از نفسانیات
۷۰- وحشت از کاهلی در دعا و درخواست
۷۱- وحشت از درخواست بی نیاز
۷۲- وحشت از ممات بدون شفاعت
۷۳- وحشت از شکست در مصیبت
۷۴- وحشت از عمل از روی عادت
۷۵- وحشت از شکستن حرمت
۷۶- وحشت از کار بی مشورت
۷۷- وحشت از نادانی دوست
۷۸- وحشت از نذر بجای حرکت
۷۹- وحشت از انحراف از جهت سعادت
۸۰- وحشت از عدم مدیریت در محبت
۸۱- وحشت از افزودن رنج امام و رسیدن به شنائت
۸۲- وحشت از عشق زمینی و دنیای پست
۸۳- وحشت از شور بدون شعور و کیاست
۸۴- وحشت از تأیید نظریات
۸۵- وحشت از سیستم بی اخبات
۸۶- وحشت از کسب مقام و وجاهت با دیانت، بجای درد دیانت
۸۷- وحشت از صرف توسل در مشکلات
۸۸- وحشت از عدم شکایت از فقدان نبی و غیبت ولی
۸۹- وحشت از سرعت بی سبقت
۹۰- وحشت از عزلت امامت
۹۱- وحشت از تعارض واقعیت و حقیقت
۹۲- وحشت از عدم افتقار و عدم اضطرار
۹۳- وحشت از بی توجهی به بیّنات
۹۴- وحشت از حدیث«صعب مستعصب»
۹۵- وحشت از نداشتن لباس آخرت
۹۶- وحشت از نداشتن وصیّت
۹۷- وحشت از وحشت قبر
۹۸- وحشت از برزخ بی شفاعت
۹۹- وحشت از﴿یا لیتنی﴾ قیامت
۱۰۰- وحشت از حسرت قیامت
۱۰۱- وحشت از رسوایی در روز قیامت
.
. .

وحشت از توقف در تفکرات (فقط بارش افکار)

«اللّهم ارنی الطَّلعه الرّشیده …وعجِّل فرجه و سهِّل مخرجه»