سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ورود به محرم با روحیه جهادی

image_pdfimage_print

در آستانه محرم ۱۴۳۶ در بیشتر محافل از یکطرف شاهد صحبت از برنامه های محرم و عزاداری و مراسمات و احسان و انفاقها و برنامه ریزی برای این مواردست، و از طرفی دیگر صحبت از اسیبها و آفتها و توطئه ها و ترفندهای دشمن در این رابطه نسبت به شیعیان است. هر دو موضوع بجا و قابل بحث و بررسی است تا از رهگذر این مباحث الگویی مناسب و در خور شان جامعه شیعی، برای محرم امسال یافت و منتشر نمود. اما در کنار این موضوعات نکته بسیار قابل توجه، موضوع آمادگی و داشتن روحیه جهادی در این زمینه هاست.

آنچه که انسان را در عرصه برنامه ریزی و آسیب شناسی یاری می رساند، همین روحیه جهادی ست، روحیه جهادی که از طرف مقام معظم رهبری هم مورد توجه خاص قرار گرفت آن روحیه ایست که فرد در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی و …با دشمن مقابله کرده و در تمامی صحنه های مفروض، تلاش و کوشش و جد و جهد داشته باشد. از ویژگیهای بارز روحیه جهادی می توان به چند مورد اشاره کرد:

 مبارزه با جهل
 مسلح بودن به دانش روز نه اطلاعات روز
 مرگ باوری
 همخوانی و وحدت در گفتار و عمل و بعبارتی هماهنگی قلب و زبان
 اصلاح طلبی و فساد ستیزی
 توانایی انجام کار سخت در شرایط و اوضاع پر خطر
 فدا کردن نگرشها و سلیقه های خود در برابر وظایفی که از انسان خواسته می شود (از خود گذشتگی)
 شتاب با تدبیر
و…

ملبس شدن به این روحیات در گرو دو اصل مهم “فهم” و “مسئولیت مداری” است، بطوریکه انسان بعد از فهم موضوع و سپس درک اهمیت و ضرورت کار، مسئولیت را حس کرده و با این دو اصل بی تفاوتی و حرکتهای عادی و تکراری در وجود این فرد از بین رفته و صفحه ای دیگر از زندگی با ویژگیهای فوق برایش گشوده می شود و بدین ترتیب با بینش صحیح و روحیه جهادی وارد عمل می گردد. کسانی که با این روحیات در محافل مختلف باشند قطعا منشأ اثر شده و می توانند در آفت زدایی مراسمات و برنامه ها و اصلاح بینش افراد نسبت به این ماه بزرگ گامهای متفاوت بردارند، چراکه دشمن خود با روحیه جهادی وارد عمل شده و در تحریف محرم و عاشورا این بازوی قوی و قدرتمند اسلام، سالهاست که وارد صحنه شده است. اگر نتوان جلوتر از دشمن یا حداقل همپای دشمن قدم برداشت، ضربه جبران ناپذیری بر پیکر دین فرود می آید و همه مخصوصا آنان که ادعای روحیه جهادی دارند مسئول این قضایا خواهند بود. آنچه امروز در متن و لابلای مراسمات و عزاداریها دیده میشود آن نیست که دین از ما انتظار دارد بلکه خرافات و عقاید و سلایق موهومی است که از طرف یزیدیان زمان بر این مراسمات تزریق می شود. برای نمونه:
اگر خیمه هایی همراه با شروع مراسمات در محله ها و میدانها برپا می شود بایست برپاکنندگان خیمه، پیام خیمه رابرسانند که همانا غربت امام زمان(عج) است و نشان دهنده آن است که ایشان غریب و ادریس وار زندگی می کند…
یا معنای عزاداری و دسته های شاه حسین گویان آن است که با این حرکت نمادی، امنیتی برای حضرت زهرا(س) در کوچه های بنی هاشم ایجاد می گردد که آن روز توسط ملعونان از بین رفته بود…
عزاداری شوری و شور زدن به معنی جمع شدن دور گودال قتلگاه و زینب وار بر سینه زدن است …

اینها فرهنگ عاشورایی است که دشمن درصدد نابودی و تغییر این فرهنگ است، که باید به هر قیمت از تحریف حفظ گردد. هرچند داشتن روحیه جهادی در هر سه نوع جهاد،جهاد اصغر و جهاد اکبر و جهاد کبیر مطرح است، اما این روحیه درجهاد کبیر بیشترین تاثیر را دارد که از آن تعبیر به جهاد فرهنگی می شود؛ در معنای فرهنگ چنین بیان داشته اند که فرهنگ از دو قسمت “فر” به معنای شکوه و “هنگ” به معنای جمع و دسته بکار می رود بنابراین جهاد فرهنگی یعنی جهد و جد برای حفظ و نگهداشتن تقدس و شکوه جمعی؛ و در واقع جهاد کبیر مبارزه با دشمن در عرصه حفظ فرهنگ و شئونات اسلام و مناسبات و شعائر دینی است، اما اگر توجه نشود با طبل و سنج و شور، اهمیت نمادها از بین رفته و یا مثل تماشاگری در این صحنه ها خواهیم بود و در حاشیه برنامه ها قرار خواهیم گرفت. لذا محرم ماه عظیمی است که باید فهم کرد و مسئولیت را حس نمود و با روحیه جهادی وارد محرم شد.
اینماه، ماه گریه و حزن و جهاد برای حسینی شدن است و در هیچیک از برنامه ها نباید فراموش شود که حسین(ع) امام “محبوب” و “مقتدر” و “مقبول” است ، نه امامی که بعضا در حقشان ظلم کرده و ضعیف و تشنه و بی کس معرفی می نمایند و در فهماندن این نکته به دیگران نهایت تلاش را بذل نمود. عظمت این ماه و عزاداری در اینماه بقدری فضیلت دارد که طبق روایت اگر در آغازش با یک یاحسین گفتن حال انسان تغییر یافته و متحول شود حضرت بخاطر این روحیه، این فرد را دعا فرموده و تمام گناهانش بخشیده می شود.

به امید شروعی با فهم و درایت و روحیه جهادی