سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

وعده ویژه خدا برای روزه داران

image_pdfimage_print

اگر خداوند متعال جزای روزه دار را بدون واسطه خود بر عهده گرفته «انا اجزی به»قطعا حکایت از عظمت این عمل و خالص بودن میکند. اما بغیر از این پاداش، خداوند متعال از سر فضلش وعده ای ویژه برای روزه داران داده است؛

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

«للجنه ثمانیه ابواب: فیها بابٌ یسمّی الریّان یدخل منه الصائمون فاذا دخل آخرهم اغلق فلم یدخل منهم احد و من دخل منه شرب و من شرب لم یظمأ ابداً»

«بهشت هشت در دارد که نام یکی از آن درها “ریّان” است که روز قیامت از آن در روزه داران وارد می شوند و غیر آن ها وارد نخواهند شد، وقتی که آخرین آن ها وارد شد در بسته می شود و کسی وارد نخواهد شد و کسیکه از آن در وارد شد از نوشیدنی استفاده می کند و هر کس از آن نوشیدنی بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد».

پس روزه داران در این دنیا از سفره رحمت الهی برخوردار میشوند و در قیامت از بابی وارد خواهند شد که روزه دار را از تشنگی و گرسنگی قیامت در امان نگه خواهد داشت.

طوبی به حال روزه داران