سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

“ولایت”، بزرگترین نعمت

image_pdfimage_print

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید : «ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیم» در روایات مختلفی منظور از «نعیم»، «ولایت» شمرده شده است . امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :
«نَحنُ النَّعیم» و در حقیقت چه نعمت بزرگی است ولایت؛ چرا که :
o ولایت یعنی امنیت یافتن در پرتو امام
o ولایت یعنی هدایت مأموم توسط امام
o ولایت یعنی حفظ مأموم توسط امام
o ولایت یعنی حفظ کرامت مأموم توسط امام
o ولایت یعنی حرکت اختیاری انسان بسوی خیر با یاری امام
پس آیا بزرگتر از این نعمتی وجود دارد ؟!
• کیست جز امام که قلب مضطرب و پریشان را آرام نماید ؟
• کیست جز امام که حیات پاک را به انسان هدیه کند ؟
• کیست جز امام که انسان بتواند درهر لحظه با او هم صحبت شود ؟
• کیست جز امام که انسان در نهایت امنیت و اطمینان خاطر با او درد و دل کند ؟
• کیست جز امام که انسان را فقط به خاطر خود انسان دوست داشته باشد ؟
• کیست جز امام که دل نگران بخشش گناهان و خطا های مأمومین خویش باشد ؟
• کیست جز امام که بر احوال گذشته ، حال و آینده انسان نگران باشد ؟
• کیست جز امام که همدم تفرّد و عزلت انسان باشد ؟
• کیست جز امام که با ناخوشی انسان ناخوش باشد و با شادی اش شاد ؟
• کیست جز امام که هر چه در راه معرفتش سختی باشد ارزش کشیدن دارد و اگر مأموم در راهش جان بسپارد هنر نکرده است.