سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پاداش شیعیان حضرت علی(علیه السلام)

image_pdfimage_print

حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام) در حدیثی از قول رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) چنین می فرمایند :
هر که بخواهد مانند پیامبران زندگی کند و مانند شهیدان بمیرد و در بهشتی که خدای رحمان آفریده ، ساکن شود ؛ باید از علی (علیه السلام) پیروی کند و با دوست او دوستی و به امامان پس از وی اقتدا کند، زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من آفریده شده اند . خدایا فهم و علم مرا به ایشان روزی کن.
وای بر کسانی از امت من که مخالف ایشان باشند ، خدایا شفاعت مرا به آنها نرسان !
همچنین آن حضرت در روایت دیگری به نقل از پیامبر رحمت چنین می فرمایند :
همانا نسیم رحمت و آسودگی و پیروزی و کمک و کامیابی و برکت و بزرگواری و آمرزش و ایمنی و توانگری و مژده و رضوان و تقرب و یاری و توانایی و امید و دوستی خدای عزوجل برای کسی است که علی را دوست بدارد و اطاعتش کند و از دشمنانش بیزاری جوید و به فضیلت او و جانشینانش معترف باشد. بر من است که ایشان را در شفاعتم درآورم و بر پروردگار من است که شفاعت مرا نسبت به ایشان بپذیرد ، زیرا آنها پیرو من هستند و هر که از او پیروی کند از من است.