سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پایانه ی غدیر

image_pdfimage_print

پایانه ی غدیر حکومت جهانی مهدی موعود(عج) است؛ حکومتی که به دست جرعه نوش دریای ژرف حقایق و معانی تحقق می یابد حکومتی که بوسیله وارث همه ی دانشها و برگزیده خدا و منتخب پروردگار حضرت مهدی (عج) بنیان گذاشته می شود. بنابراین وقتی حضرت مهدی (عج) ظهور کند دلهای بندگان، آکنده از عبادات و اطاعت خدا می شود و عدالت بر همه جا دامن می گسترد و خدا بواسطه او دروغ را ریشه کن می کند و خوی ستمگری و درندگی را محو می سازد و طوق ذلت و بردگی را از گردن خلایق بر می دارد.
آری وقتی او بیاید ، پرندگان در آشیانه های خود جشن می گیرند و ماهیان دریاها شادمان می شوند و چشمه ساران می جوشند و زمین چندین برابر محصول خویش را عرضه می کند، وقتی حضرت مهدی (عج) ظهور کند ساکنان زمین و آسمان به او عشق می ورزند و آسمان بارانش را فرو می فرستد .
زمین گیاهان خود را می رویاند، زندگان آرزو می کنند کاش مردگان زنده بودند و عدل و آرامش حقیقی را می دیدند که خداوند چگونه برکاتش را بر اهل زمین فرو می فرستد آری وقتی فرزند غدیر، حضرت ولی عصر(عج) ظهور کند همه ی امت به آغوش او پناه می آورند و در دولت کریمه ی او رفاه و آسایش بوجود می آید که نظیر آن بیش از این نیامده است .
مال و ثروت آنچنان وفور می یابد که هر که نزدش بیاید فوق تصورش دریافت می کند و در آن دولت هیچ کس فقیر نمی ماند و مردم برای صدقه دادن به دنبال نیازمند می گردند و پیدا نمیکنند و مال را به هر که عرضه می کنند، می گوید بی نیازم.