سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پرسش و پاسخ

image_pdfimage_print

از جمله مواردی که ما مردمان آخر الزمان از آن بی نصیب هستیم، دیدار حضوری با امام معصوم(ع) و پرسش و پاسخ شفاهی است که هر چند در این محرومیت، خود تقصیر کار هستیم، اما حسرت این لحظات را هم در دل داشته و گاهاً این حسرت بسیار رنج آور و طاقت فرساست، اما از سر لطف خدا منابعی سراغ داریم که می توان با مراجعه به آنها، برای پرسش های خود پاسخ یافت و استفاده نمود، کتاب الروضه در مبانى اخلاق، باب ۱۵ ،اندرزها و خطبه‏ ها و حکمت‏ هاى حضرت امیر المؤمنین(ع)، از جمله ی این کتاب ها می باشد، که روایتی جالب از پرسش و پاسخ فردی به نام زید بن صوحان عبدی از حضرت امیرالمومنین(ع) به شرح زیر در آن ذکر شده است:

حضرت علی(ع) روزى با یارانش نشسته بود و آنان را براى جنگ آماده می کرد، ناگاه پیر مردی بنام زید بن صوحان‏ عبدى که رنج سفر بر چهره ‏اش بود آمد، و بعد از مقدمه ای چنین پرسید:

یا امیر المؤمنین! کدام قدرت چیره‏ تر و نیرومندتر است؟ فرمود: هواى نفس.
گفت: کدام خوارى، خوارتر است؟ فرمود: حرص بر دنیا.
گفت: کدام فقر سخت‏ تر است؟ فرمود کفر به خدا پس از ایمان.
گفت: کدام دعوت گمراه‏ کننده‏ تر است؟ فرمود: آنکه دعوت به «نیست» کند.
گفت: کدام عمل برتر است؟ فرمود: تقوا.
گفت: کدام عمل کامیاب‏ تر است؟فرمود: جستن آنچه نزد خداست.
گفت: کدام رفیق بدتر است؟ فرمود: آنکه معصیت خدا را برایت بیاراید.
گفت: کدام خلق بدبخت‏ تر است؟ فرمود: آنکه دینش را براى دنیاى دیگرى بفروشد!
گفت: کدام مردم نیرومندتر است؟ فرمود: حکیم.
گفت: کدام شخص بخیل‏ تر است؟ فرمود: آنکه مال حرام به دست آورد و در غیر حقّ، صرف کند.
گفت: کدام کس زیرک‏ تر است؟ فرمود، کسى که راه حقّ را از باطل بشناسد و به رشد و حقّ گراید.
گفت: چه کسى بردبارتر است؟فرمود: آنکه [بیهوده‏] خشم نگیرد.
گفت: کدام کس رأى ثابت‏ ترى دارد؟ فرمود آنکه او را از خود نفریبند و دنیا به خود آرایى‏ اش او را نفریبد.
گفت: کدام کس احمق‏ تر است؟ فرمود، آنکه زیر و رو شدن دنیا را ببیند و فریفته ی آن گردد.
گفت: کدام مردم بیشتر در حسرتند؟ فرمود: آنکه از دنیا و آخرت محروم مانده، و آن همان زیان آشکار است.
گفت: کدام مردم کورترند؟ فرمود: آنکه به ریا عمل کند و ثواب از خدا خواهد.
گفت: کدام قناعت بهتر است؟ فرمود: قانع به آنچه خدا به او داده است.
گفت: کدام معصیت سخت‏ تر است.گفت: معصیت در دین.
گفت: کدام عمل نزد خدا محبوب‏ تر است؟ فرمود: انتظار فرج.
گفت: کدام مردم نزد خدا بهتر است؟ فرمود: آنکه بیشتر از خدا ترسد، و در عمل پرهیزگارتر و در دنیا زاهدتر است.
گفت: کدام سخن نزد خدا برتر است.فرمود: زیاد یاد خدا را نمودن، و تضرّع و زارى به درگاهش داشتن، و دعا کردن.
گفت: کدام گفتار راست‏ تر است؟ فرمود: شهادت به اینکه معبود شایسته ی پرستشى جز خدا نیست.
گفت: کدام عمل نزد خدا بزرگ تر است؟ فرمود: تسلیم و پارسایى.
گفت: کدام کس راستگوتر است؟ فرمود: آنکه در کارزارها راستگوترست.

آنگاه على علیه السّلام رو به پیرمرد کرد و فرمود: اى شیخ: به راستى که خداوند متعال، خلقى را آفریده که دنیا در نظرشان تنگ است، از آن و کالایش روگردانند؛ و مشتاق دار السّلامى هستند که خدا آنها را بدان دعوت کرده است، و بر تنگى معاش و ناراحتى صبر کرده و مشتاق آنچه نزد خدا از کرامت است هستند تا جان خود را به رضاى او دهند و سرانجامشان شهادت باشد.

yasgroup.ir-milade-emam-ali-75