سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پروژه ظهور(۱)

image_pdfimage_print

اولویت
«اولویت» بمعنای مقدم قرار دادن موردی بر مورد یا موارد دیگر، و در اول و ابتدا انجام دادن یک کار نسبت به کارهای دیگر، و چنین امری در تمامی ابعاد زندگی میتواند بروز یابد. چه در طول روز در برنامه های عادی که یک مورد بر سایر موارد اولویت پیدا میکند و پیش از همه انجام میگیرد یا در برنامهٔ کاری هرکس کاری اولویت دار وجود دارد که در ابتدا سعی میکند آنرا انجام دهد و تا آنرا انجام نداده به دیگر کارهایش نمی تواند برسد، مثلا فردیکه سرکار میرود در ابتدا در برنامه خود میگذارد که در اول فلان امضاء را از فلان مسئول بگیرد و سپس به بقیه کارها پرداخت کند که تا اینکار انجام نیافته فکر و ذهن مشغول آن شده تا بالاخره به انجام رسد، که این امضا گرفتن اولویت آن فرد در آنروز و در آنکار فرض میشود، یا در برنامه مسافرت و تفریحی و …. خلاصه در هرجا، معمولا مورد و کاری اولویت دار پیش می آید که از ابتدا تعریف شده و تلاش در انجام سریع و پیش از دیگر امور در باره آن اتفاق می افتد. این یک مدل اولویت است که کاری پیش از همه انجام یابد. اما معنی دیگر از «اولویت» اینکه در هر برنامه و در هر امری از امور، انسان بدنبال نظر و رأی کسی باشد و سعی نماید نظر آن شخص را در کارها پیاده و طبق رضایت آن فرد امورش را به سرانجام برساند.
اما اولویتی که در مورد ظهور و امر ولایت و ولایت پذیری مطرح بوده و بایست در زندگی منتظران بروز و ظهور یابد، ترکیب این دو اولویت فوق است که بصورت اجمالی توضیح داده شد.
یعنی اگر منتظران بدنبال ظهور و فرج و فراهم کردن شرایط ظهور هستند، راهی بجز در اولویت قرار دادن برنامه ها و تاکتیکها و رفتن بسمت راههای نزدیک ساختن و رسیدن به ظهور نیست، بعبارتی اولویت قرار دادن امر ظهور یعنی هربرنامه دیگر در زندگی با برنامه هایی که برای خدمت به ساحت حضرت جهت فرج ایشان پایه ریزی میشود، باید وفق پیدا کند، تا در این مسیر وقفه ای ایجاد نگردد، زیرا تمامی ابعاد زندگی یک مومن متاثر از ولایت است و تا در مسیر صحیح ولایت قرار نگیرد و به راه نیفتد، در دیگر امورهم به جهت خلاف و انحراف سوق داده خواهد شد یا حداقل نتیجه اش عقب افتادن در مسیر رشد و کمال خواهد بود.
برای مثال: یک منتظر که ولایت حضرت و امروز ظهور آن یگانه منجی عالم در اولویت کاریش هست ضروریست که ضمن اینکه شغل، ازدواج، فرزند آوری، برنامه های تفریحی و مسافرتی و همه و همه تحت رضایت حضرتش اتفاق افتد، افزون بر آن با اموری که جهت فراهم کردن شرایط ظهور برنامه ریزی شده تطبیق یافته تا خللی در آنها ایجاد نشود، بطوریکه اگر در یک مقطع فردی بطور موقت در این روند نمیتواند حضور داشته باشد، فردی دیگر را بجای خود گماشته تا او در انجام کارها فعالیت نماید تا حتی کوچکترین موردیاز این امر مهم در زمین نماند.
بعبارتی تا امر ظهور اتفاق نیفتاده همه منتظران اولین و آخرین کارشان رسیدن به این هدف بوده و لازمست دیگر برنامه هایشان را با این کارها تنظیم نمایند. مثل یک فردی که مسئولیت انجام کاری را در پروژه ای عهده دار شده و سایر امورش را طوری تنظیم میکند که کوچکترین خللی در پیشرفت پروژه بوجود نیاید و تا پروژه تمام نشده بدین روال برنامه اش ادامه خواهد یافت. بحث ولایت و در راس آن امروز موضوع وصال و باریابی به “ظهور” حضرت ولیعصر(عجل تعالی فرجه الشریف) و آغاز دولت کریمه آن بزرگوار هم پروژه ای است که برای رسیدن به آن می بایست که تمامی منتظران و مشتاقان حضرتش هرچیز و هرکارشان را با این پروژه وفق داده و با آن میزان و ردیف نمایند، که اگر چنین باشد تاخیر در ظهور و به درازا کشیدن غیبت نیز به عنایت خداوند متعال از میان خواهد رفت و عن قریبا چشمان منتظران به ظهور حضرتش روشن و شوق و امید در دیدگانشان برق خواهد زد.