سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پروژه ظهور(۲) راه و رسم آماده شدن برای ظهور

image_pdfimage_print

چنانچه در مطلب قبلی اشاره شد جهت فراهم آوردن شرایط ظهور، جلب رضایت حضرت و در اولویت قرار دادن کارهای ظهور شرط اساسی می باشد.
که جلب رضایت ،وظیفه ای همگانی، اما کار و تلاش جهت فراهم شدن شرایط ظهور امریست که نفرات خاص خود را می طلبد، لذا باید گفت در امر ظهور به دو دسته از افراد نیاز است:

دستهء اول: که فقط بایست خود را آماده ظهور کنند.
دستهء دوم: به غیر از خود در دیگران تغییرات لازم را ایجاد نمایند. یعنی آنها را آمادهء پذیرش ظهور و دولت کریمهء حضرت کنند.

 
که دستهء اول، بیشتر باید در حوزهء معرفتی و عقیدتی تلاش کنند و در کسب و تصحیح عقاید خود بکوشند، و دستهء دوم مباحث معرفتی و عقیدتی را در خود و جامعه عملیاتی کنند.

 
به عنوان مثال اگر منتظر ظهور دولت عدل جهانی هستند، باید قبل از ظهور به عدل الهی معتقد و خود و جامعه را آمادهء پذیرش این نوع عدل نمایند، چرا که اگر در دوران غیبت با عدل مشکل داشته و نتوانند عدل الهی را که یک معنایش دادن حق به ذی حق است در زندگی پیاده کنند، چه تضمینی وجود دارد که به عدالت حضرت حجت (ع) گردن نهند و اعتراض نکنند؟!

 
لذا آماده سازی جامعه و افکار مردم برای استراتژی های حضرت در زمان ظهور بر دوش کسانی است که اینگونه مسائل بر خود آنها حل شده و جای سؤالی باقی نمانده باشد، که چنین افرادی بجاست در تعلیم و تربیت افراد و آماده کردن روحی و فکری آنها کار کرده و هر چه سریعتر سفرهء حضور حضرت در جامعه گشوده گردد.