سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پیامکهای مهدوی (۳)

image_pdfimage_print

و تو ای مولای فرید و غریب گمان مبر که سکوت علامت رضاست اینجا گلوهایی پر از بغض است و در حال اختناق…


×××××××××××

بازجمعه بی ظهورت کو ترانه؟
رنگ غصه، خیسی غم میخورد بر بام خانه
یادم آید عهد بستم، عهد همت عهد دقت عهد ماندن در وفایت لیک
آه و افسوس با دوپای کودکانه دورگشتم من زخانه
گردش یک جمعه بی تو وای بر من
گریه با لبهای خیسش بار دیگر بوسه زد بر آن دو چشم خون باره

××××××××××

تمام هفته خطا و غروب جمعه دعا
خود خسته و نالانم ازین لاف و ادعا
ای قرار دلارام لحظه های طوفانم
شکوه زغربتت نکنی در قنوت ودعا
بحق ذابین و سابقینت ای یاور بی کسان دعا فرما
که نگردد خواهش ما بهر لقاء تحبس الدعا
ببخش بر من ای نور چشم زهرا و علی
که ندارم با تمام خطا سلاحی بجز بکاء و دعا

××××××××××

دوباره امروز بغض انتظار به التماس اجابت “اللهم عجل لولیک الفرج” شکست، اما طالب بغضی شکوه دار از وضع موجودیم و همت افزا برای رسیدن به مطلوب
عزیز زهرا کن تصدق بهر ما

××××××××××

دلتنگی و تنهایی حس نبودن کسی است که تمام کائنات تمنای بودنش را میکند
صلواتی جهت رفع دلتنگی آرام دلها حجه بن الحسن العسکری

××××××××××

دلمان به مستحبی خوش است که جوابش واجب است“السلام علیک یا ابا الصالح المهدی”

××××××××××

دلا حوصله کن داد زدن ممنوع است
بزن شکوه که فریاد زدن ممنوع است،
شو تو حرّان و حزین در فقد آن آب معین
بی وصالش دل سوخته را باد زدن ممنوع است
جمعه بی عکس رخش جار و ضیافت را نباشد لذتی،
بزن آهنگ ولی شاد زدن ممنوع است…