سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چادر خاکی در قیامت

image_pdfimage_print

همانطور که می دانیم یکی از القاب حضرت زهرا شفیعه روز جزا می باشد و این مدال افتخار محصول تلاشها و فعالیتهای خود آن بزرگوار بوده و به هیچ عنوان دختر نبی بودن و همسر ولیّ گشتن، ایشان را صاحب این مقام ننموده است. محل شاهد بر این سخن تلاشهای تا حد جان دادن خود و فرزندش در اوج زندگی رحمی حضرت محسن(ع) بود، که اگر بانوان عزیز با مقایسه ای به این مورد توجه داشته باشند، خواهند دید که تلاش ایشان چقدر برای زنان امروز طاقت فرسا و غیر قابل تحمل می باشد. امروز برای بانویی که باردار می شود از اوایل این دوران استراحتهای طولانی حتی مطلق تجویز شده و در بستری آرام این دوران را سپری میکنند اما با وضعیت موجود در دوران بارداری، حضرت زهرا چنین اجازه ای را بخود نداد و با آن وضع جسمی و روحی ناآرام که از آزار و اذیتهای دوست و دشمن حاصل شده بود، قیام و تلاشهای مداوم و مستمر نمود.
لذا در سایه این جهد و کوشش در راه دین و ولایت، چادر خاکی آن بزرگوار در روز جزا که روز ظهور غضب و قهاریت پروردگار است، پهن خواهد شد؛ غضبی که تاکنون در این دنیا به تمام معنا بروز نکرده و فقط گوشه ای از آن در جریان کفر امتهای انبیای پیشین دیده شده است که منجر به هلاکت آنی آنها شده بود، چرا که اگر چنان قهر و غضبی ظهور یابد، جهان آفرینش به هم می ریزد، لذا هر کس این چادر خاکی را بشناسد و نشانه و سمبل قیام و حرکت و نهضت و خون و خونخواهی بداند و دست آویز خود قرار داده و به آن چنگ زند و در حفظ ارزش آن بکوشد، قطعاً تار و پودهای آن چادر نجات بخش او خواهد شد.

یا فاطِمَهُ الزَّهراءِ یابِنتَ مُحَمَّدٍ یا قُرَّ هَ عَینِ الرَّسوُلِ یا یا سَیِدَتَناوَ مَولاتَنا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکِ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکِ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهَهً عِندَاللّهِ اِشفَعی لَنا عِندَاللّه