سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چندکلام ناب…

image_pdfimage_print

فرمایش امام رضا(ع) در مورد همسر :

«هیچ سودی برای مرد بهتر از همسری صالح، که هنگام دیدن وی خوشحال شود و در نبودش نگهدار خود و اموال شوهر باشد، نیست».

فرمایش امام رضا(ع) در مورد نماز:

«شیطان همواره از مؤمنی که مراقب وقت نمازهای پنجگانه اش باشد در هراس است و در صورتی که وی نمازهای خود را ضایع کند بر او جرأت پیدا می کند و کم کم او را در گناهان بزرگ می اندازد».

سفارش امام رضا علیه السلام در مورد توجه به مستمندان

امام رضا (ع) در نامه ای به فرزندش حضرت جواد (ع) فرمود:

«… خداوند عمر طولانی به تو عنایت کند و تو را در پناه خود از گزند دشمن حفظ فرماید. پسرم، پدرت فدایت گردد. من در حال زندگی و سلامتی، اموالم را در اختیار تو نهادم، به امید آنکه خداوند در پرتو صله رحم و کمک های مالی تو به مستمندان، بر برکت اموالت بیفزاید…

خداوند می فرماید:

آنان که توان بسیاری دارند، باید انفاق کنند. پسرم، پدرت فدایت گردد، همانا خداوند به تو وسعت بسیار بخشیده است، مبادا حبّ چیزی، تو را از پاداش های فراوان که نتیجه انفاق و توجه به مستمندان است، محروم سازد».

فرمایش امام رضا(ع) در ویژگیهاى دهگانه عاقل
عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:
۱- از او امید خیر باشد.
۲- از بدى او در امان باشند.
۳- خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.
۴- خیر بسیار خود را اندک شمارد.
۵- هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.
۶- در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.
۷- فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.
۸- خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.
۹- گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.
۱۰- سپس فـرمـود: دهمى چیست و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود:
احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیز کـارتـــر است.

فرمایش امام رضا(ع) د رمورد بهترین بندگان:

«آنان که چون کار نیکی کنند شادمان شوند و چنانچه کار بدی انجام دهند آمرزش بخواهند، و هر وقت به آنان بخششی شود شکرگزارند و چون به بلایی مبتلا گردند شکیبایی ورزند، و هنگام خشم درگذرند».

hadis-5

مطالعه بیشتر