سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چه کسی مسئول است؟

image_pdfimage_print

در زمان حضرت علی (علیه السلام) روزی فردی تشنه که نیاز به آب خوردن داشت، تقاضای آب نمود و از مردمی که در حضورش بودند استمداد کرد تا آبی به او بدهند ولی متاسفانه حاضرین علیرغم اینکه آب همراه داشتند به فرد تشنه نداده و به درخواستش توجهی نکردند تا اینکه او از شدت تشنگی مرد. حضرت علی(علیه السلام) دیه آن فرد مقتول را به عهده حاضرین گذاشت و امر کرد که بایستی آن گروه مردم، دیه او را بپردازند. یعنی حضرت علی(علیه السلام) آن جماعتی را که آب همراه داشتند و به شخص تشنه ندادند و آن فرد از فرط تشنگی جان سپرد را “قاتل” بشمار آورد. وحضرت علی(علیه السلام) با این حکم الهی خود، اثرات سوء عدم انجام مسئولیت و تعهد از طرف جامعه و اجتماع مردم را اعلام نمود. حال باید گفت که:
اگر فردی به غذا نیاز داشت و به دارو و سرپناه و به همسر و هزینه ازدواج نیاز داشت…
اگر به استراحت و مسافرت نیاز داشت…
اگر به جراحی های پر هزینه نیاز داشت…
و اگر…. و اگرهای زیاد دیگر، چه کسی مسئول است؟ و اگر چنانچه به علت برآورده نشدن یکی از این نیازها، انسانها و خانواده ها و نسلها و دختر و پسرها به انواع سقوط و انحرافها دچار گشتند، چه کسی مورد مؤاخذه و سؤال است؟

اگر امروز امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) در جامعه می بود چه می کرد؟