سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چه کنیم تا همچنان ماه رمضانی بمانیم؟(عوامل مانایی ماه مبارک رمضان)

image_pdfimage_print

ماه مبارک رمضان به پایان رسید و رمضانیان با اندوخته های علمی و ایمانی و تقوایی خود و با ظرفیت سازی و اندازه گیری های خود در شب های قدر به ماه شوال قدم گذاردند؛ اینک دغدغه روزه داران دیروز این است که چگونه اندوخته های ماه مبارک رمضان را حفظ کنند و چگونه باید برای ماه های آتی تا ماه مبارک رمضان برنامه ریزی نمود؟
برای رفع این دغدغه راه های گوناگونی میتوان مطرح کرد بور مثال اگر بتوان نظم موجود به برکت ماه رمضان را برای ماه های دیگر حفظ کرد و برای زمان غذا خوری و نماز خواندن برنامه ریزی منظم نمود و به برکت آن برنامه های فردی و اجتماعی دیگر در طول روز را انتظام بخشید، میتوان اندوخته های خود در ماه رمضان را حفظ کرد و از آنها برای حفظ کمال بهره جست.
یا اگر برای ماه های آتی همچون ایام ماه مبارک رمضان ارزش قائل شد و به گذر ایام و گذر لحظات اهمیت داده شود میتوان از عمر بهره ها برد.
همچنین اگر به برکت شب های قدر به قدر و منزلت و اهمیت بیدار ماندن بتوان واقف گشت، شاید در شبهای دیگر ماه های بعد از ماه مبارک بیدار ماند و به تفکر و عبادت در دل شب پرداخت و از استغفار در اسحار به رموز بندگی و عبودیت آشنا شد. حال به نظر شما عوامل مانایی ماه مبارک رمضان چه میتواند باشد؟