سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

کتابخانه در عصر انفجار اطلاعات

image_pdfimage_print

یکی از ممیزه ها و معیار شناخت میزان فرهنگ و رشد عقلانی هر جامعه کتابخانه های آن جامعه می باشد، از آنجایکه کتابخانه ها در تبادل دانش نقش واسطه ای دارند، لذا پیشرفت در تحقیقات و کتابخانه ها تاثیر متقابل داشته و در جامعه ای که با مرکزیت دانش افزایی بنا شده است کتابخانه بعنوان رگ حیاتی آن جامعه عمل نموده و وظیفه خدمت رسانی به بخشهای دیگر را برعهده دارد، و با فراهم آوری منابع اطلاعاتی مورد نیازمحققان و پژوهشگران، نقش عمده ای را ایفا می کند.
پس بستر سازی برای تحقیقات علمی کاربردی، از مهمترین وظایف کتابخانه ها بوده که در این راستا فراهم آوری گزینشی و موضوعی و سازمان دهی منابع اطلاعاتی از طریق فهرست نویسی، رده بندی و خدمات چکیده نویسی و فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به اطلاعات، از فعالیتهای جانبی و بسیار مهم کتابخانه ها می باشد و این موضوع بقدری حایز اهمیت است که کتابخانه ای با غنی بودن منابع اما عدم منابع اطلاع رسانی مناسب به کاربران، کارایی مفیدی نخواهد داشت.
در کنار این مسائل نقش کتابداران در این مجموعه ها بسیار حساس و مهم است. کتابداران می بایست با سازماندهی موارد فوق و کنترل ورودیها و خروجیها و در سهل و آسان نمودن ارائه خدمات و منابع به اعضای خود و آشنا کردن کاربران با تحقیقات انجام یافته در گذشته، وفاداری اعضاء را به کتابخانه افزوده و در رسیدن به اهداف کتابخانه ها بسیار مفید واقع گردند. قابل ذکر است که کتابداران می توانند با مجهز شدن به تجهیزات رایانه ای بر جذابیت کاری خود افزوده و رضایت کاربران را جلب نمایند. تمامی این امور نیز در سرمایه گذاری مطمئن برای کتابخانه ها دلیل محکمی می باشد.
ناگفته نماند امروزه با پیشرفت سیستمهای اطلاع رسانی و ظهور اینترنت نباید این تصور ایجاد شود که کتابخانه ها باید کنار روند و جای خود را به رسانه ها بدهند که این تصور تنها از عدم درک صحیح موقعیت و کارکرد کتابخانه ها نشات می گیرد، بلکه این مقوله با قرار گرفتن در کانون تغییری بزرگ می تواند در کنار رسانه های نوین اطلاعاتی و عضویتهای مجازی و غیر حضوری، بطور مطلوب یاریگر مهمی برای کنترل اطلاعات انبوه و دیجیتالی باشند.
هر کتابدار و مسئول کتابخانه اگر به عنوان فرد آگاه به منابع موجود و تشخیص سطح توانائی شخصی کاربر و شناساندن در خور و شایسته منابع به اعضا و آخر سر ارزیابی تجویز مورد نظر، ایفای مسئولیت نماید بر کارایی کتابخانه افزوده خواهد شد؛ چراکه منابع اطلاعاتی زمانی اثر بخش است که نیازهای مراجعین را برطرف سازد.

در آخر باید خاطر نشان نمود که کتابخانه را که مکانی ساکت برای تفکر و مطالعه میباشد باید به مکانی پویا تبدیل کرد وکتابداران نیز باید در تطبیق پذیری گذشته سنتی و حال نوین ، صبر، توانایی، مقاومت در برابر مجهولات مراجعین و برطرف نمودن آنها و پیگیری برای آموختن موارد کتابداری بروز و همزمان با رشد و پیشرفتهای علمی و اطلاعاتی گام بردارند.