سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

کیست فاطمه؟

image_pdfimage_print

حقیقتا سخت است سخن راندن درباره وجودی که وجودش را در راه دین فداء کرد و منِ شیعه نام، تابحال چنان که باید نتوانستم به دفاع از این واقعه برخاسته ودر مسیر امامت و ولایت، پیرو این جریان عظیم تاریخ اسلام باشم و به ناله های فاطمی در بیت الاحزانش پایان دهم. اما شاید با ابتدا اعتراف روسیاهانه به جرم خویش و ضعف و عجز از بیان کیستی محور آفرینش و ناموس کبرای الهی، آن کوثری که در کلام اولیاء مجهول القدر لقب گرفته، بتوان رشحاتی از آن گوهر مقدس را به صفحه آورد و چنین نوشت:

 • وجود فاطمه کوثر است و مبارزه کننده با تکاثر…
 • نگاه فاطمه مایه زدایش غم علی(ع) است…
 • سلاح فاطمه در پیکار پیروزمندانه اش سخن و کلام آتشین …
 • سکوت فاطمه، اعلام بیزاریش از غاصبان ولایت و تاکتیکی موثر در اثبات حق و برائت از باطل
 • گریه فاطمه رسواکننده دستگاه خلافت جور
 • قهرفاطمه قهر خدا و نزول عذاب بر جماعت
 • رضایت فاطمه، رضایت خدا
 • نفرت فاطمه از ذلت و پستی و حقارت
 • گرایش فاطمه به عزّت و رشد و معنویت
 • عمل فاطمه نجات ولایت از زنده بگور شدن در قبرستان کفر و نفاق
 • سعی فاطمه تحقیر رنجها و زدودن غم از ولیّ زمان
 • هروله فاطمه بین غربت نبیّ و مصیبت ولیّ
 • بیت الاحزان فاطمه سند مظلومیت اهل بیت(ع)
 • چادرخاکی فاطمه زینت و مصونیت زن
 • شکایت فاطمه از فقدان نبیّ نه فقدان أبی
 • فریاد فاطمه بعثت و غدیرو ظهور
 • غم فاطمه بی وفایی امت
 • درد فاطمه رفاه طلبی و بی ارادگی و بی تقوایی جماعت
 • سخن گفتن بحق از فاطمه عامل وفاق اجتماع
 • و عمل به فرهنگ فاطمه، زمینه ساز تشکیل حکومت عدالت محور جهانی…

از خدا متعال می خواهیم همه ما را در شناخت فاطمه(س)، ادای حق فاطمه(س)، احساس تکلیف در مسیر فاطمه(س)، و عمل به تکلیف با تأسی به فاطمه(س) موفق و منصور نماید.