سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

گرانی چرا…؟

image_pdfimage_print

گرانی و تورم کالا و خدمات یکی از معضلاتی است که بیش از هر موضوع دیگر رنجش خاطر مردم را به همراه داشته و اثرات بسیار سوئی در تمامی عرصه ها بر جای گذاشته است، فلذا بسیار ضروری است در این مورد اندیش و اندیشه کرده و موضوع را از زوایای مختلف بررسی نمود و سؤالات اساسی در مورد گرانی را مطرح ، سپس برای یافتن بهترین جوابها و عملی ساختن آنها مهیا گردید. سؤالاتی که در این زمینه مطرح است عبارت اند از :
o چه میزانِ معضل گرانی خواسته و چه میزان آن ناخواسته و بر اثر سهل انگاری صورت می گیرد؟
o چه کسانی در بروز این نابسامانی ها نقش دارند؟
o سیستم هاتی دولتی در بخش های مختلف قانونگذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت، اجرا و در نهایت برخورد و مجازات، در مهار گرانی و رفع آن چه می توانند بکنند؟
o صاحبان سرمایه، تولید کنندگان بخش خصوصی ، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان و واسطه ها، در معضل گرانی چه نقشی دارند و چه باید بکنند؟
o رفتارهای اقتصادی اقشار مختلف مردم در مهار گرانی تا چه میزان مؤثرند؟
o رفتارهای اخلاقی، مذهبی و دینی آیا در بروز گرانی مؤثرند با نه؟
o روابط انسانی موجود در جامعه می توانند گرانی را تقلیل کنند یا نه؟
o رفتارهای تشدید کننده ی تورم و گرانی چه رفتارهایی هستند؟
o مهمترین عوامل تشدید کننده ی تورم و گرانی کدامند؟
o سهم شهروندان در مقابله با گرانی چیست؟
o چگونه و با استفاده از چه ابزارها و روشهایی می توانیم آن را مهار نماییم؟
امید است با یافتن جوابهای منطقی هر یک از سؤالات بتوانیم معضل گرانی را از بین ببریم و زمینه ساز ظهور حضرت اباصالح المهدی( عج ) باشیم … به امید آن روز