سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

گسست و پیوست ملکوتی

image_pdfimage_print

از جمله موضوعاتی که قرآن به آن تأکید خاصی دارد، موضوع”هجرت” می باشد که با توجه به آیات شریفه ای که در این مورد وجود دارد، اهمیت و ضرورت آن روشن میگردد.
واژه “هجرت” به معنای جدائی، راهی شدن، گسستن از چیزی و پیوستن به چیز دیگر، و کوچیدن، بکار رفته است و در واژه شناسی “مهاجر” کسی است که برای خواسته و آرمانی عظیم و مقدس، از خانه و زیستگاه خود بریده و برکنار از وابستگیها و پیوستها، راهی محیطی دیگر میگردد و تمام تاب و توان و امکاناتش را در این راه بکار میگیرد.
گیرایی مفهوم “هجرت” از این جا نشات می گیرد که در واقع هجرت شروع حرکت مبارکی است که تاریخ را در بستر پویای خود قرار می دهد و وقایع مهم و سرنوشت سازی را رقم میزند. و بخاطر اهمیت این قضیه و اهداف هجرت است که خداوند متعال در قرآن پاداشهای مستور و غیر محسوس برای آن وعده داده و این پاداشها را نامتجانس از سایر پاداشها عنوان فرموده است: اجری عظیم، رزقی کریم، رضی لله عنه، غنیٌ عن العالمین، فائزون و در آیه ۱۰۰سوره نساء هم عنوان «مراغماً کثیراً وسعه» مقرر شده که در تفاسیر به این مهاجر، مهاجر فسیح و متّسع نام داده اند. که با دقت در این مفاهیم به نظر می رسد این موهبتها قبل از آخرت در این دنیا شامل حال مهاجر شده ودر موفقیت مهاجر فی سبیل الله نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
از جمع بندی آیات هجرت، پیوندی مقدس میان گسست و پیوست و یا نقطه اتصالی میان گرایش و زدایش شکل می گیرد. به عبارت روشنتر پیوستن به اولیای الهی و گسستن از هرچیزی که در مقابل این امر خطیر قرار دارد؛در واقع مسأله هجرت، گرایش به خالصیها و پاکیها و زدودن هر ناخالصی و ناهمگونی را در خود جای داده است. که بجاست در اینجا نقدی شود بر دیدگاه کسانی که منظوراز هجرت در قرآن را جهانگردی و گشت و گذار و سیرآفاقی فرض کرده اند. ودقت در این مسأله لازم است که هجرت فقط ترک وطن نیست، بلکه ترک مجلس معصیت، ترک مجلس لهو لعب ، و… از دیگر مصادیق هجرت هستند.
تاریخ شاهد مهاجرت افراد عاشق و فداکاری است که بخاطرعشق به دین و حفاظت از کیان اسلامی و رهایی از محیطهای فاسد و آلوده و یاری نمودن ولیّ زمان خویش، هجرت نمودند و حماسه ها ایجاد کردند؛ که حضرت معصومه(س) یکی از این مهاجرانی است که هجرت ایشان توسط ائمه اطهار(ع) پیشگوئی شده بود و ایشان با آمادگی و آگاهی از این تقدیر الهی استقبال کرده و بعد از یکسال فراق از امام خویش به تأسی از حضرت زینب(س) برای یاری ایشان شتافت.
ایشان در برابر تهدیدها و فشارهای حکومت علیه اهل بیت(ع) علاوه بر فعالیتهای علمی و عملی، همراه عده ای از محارم خویش از مدینه به سمت مرو هجرت نمودند.
آری خلاء حضور امام در مدینه برای آن علیا مخدره بقدری محسوس بود که سردی فضای آن دیار و سکوت مرگبار، برایش غیرقابل تحمل شد، لذا با قصد گسست از جامعه غیر ولائی و پیوست به فضای امن و صمیمی ولائی، تصمیم بر یاری امام در گسترش و پویایی و نشاط ولایی در جامعه ی اسلامی گرفت و با حرکت حساب شده ی خویش و به عشق دیدار امام زمان خود، رنجهای هجرت را بر خود هموار ساخت و بالاخره در روز دهم ربیع الثانی سال ۲۰۱ هـ.ق در دیار غربت و در میان اندوه فراوان دلدادگان و دوستدارانش، جان پاکش را تقدیم ولایت نمود؛ که روشن شدن اذهان نسبت به مسأله ولایت و امامت و شوراندن مردم علیه حکومت غاصب با ایراد خطبه ها در هر مکانی که می رسیدند، از نتایج مهم این هجرت تاریخی بود.
اگرچه روح ملهم آن بانوی عالیقدراحتمال تلخی ناکام بودن این هجرت ازجهت رویت امام زمان و برادر عزیزش خبر میداد، اما حلاوت پیش گفتارهای اجداد طاهرینش مبنی بر تشکیل پایگاهی امن برای مهاجران و بوجود آمدن محلی برای نشر معارف اسلامی در محل رحلت ایشان، و عشق فدایی شدن در راه مجبوب، این امر را بر ایشان گوارا نمود و با این حرکت ، یکی از اسوه های یاری امام زمان(ع) بر ای ما گشت.
…السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولیّ الله، السلام علیک یا عمه ولیّ الله… یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عندالله شانٌ من الشان اللهم انی اسئلک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم…