سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک آیه کافی است…

image_pdfimage_print

شخصی وارد مسجد پیامبراکرم (ص) شد و به پیامبر رحمت عرض کرد: ای رسول خدا به من قرآن بیاموز. حضرت او را به یکی از یارانش سپرد. آن صحابی دست این شخص را گرفت و او را به کناری برد و سوره زلزال را برایش خواند. سوره ای که در آن خداوند می فرماید:

« هنگامی که زمین به سخت ترین زلزله خود به لرزه درآید و بارهای سنگین اسرار درون خویش همه را از دل خاک بیرون افکند و آن روز آدمی از شدت حیرت و اضطراب گوید: زمین را چه پیش آمده و آن هنگام زمین مردم را به حوادث خویش آگاه می سازد که خدا به او چنین الهام کند تا به سخن آید و خلق را به اخبارش آگاه نماید، در آن روز قیامت مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا پاداش نیک و بد اعمال آنها را در حساب و میزان حقّ به آنان بنمایند. »

صحابی پیامبر(ص) تا رسید به این آیه

« فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَه وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرّاً یَرّهُ »

« هرکس به مقدار اندکی نیکی کند آنرا می بیند و هرکه به مقدار اندکی بدی می کند، آنرا می بیند.»

آن مرد کمی اندیشید و به خواننده آیه گفت: آیا این جمله وحی است؟ او در پاسخ گفت: آری. آن مرد گفت: من درس خود را از همین آیه آموختم یعنی همین آیه برای موعظه و نشان دادن راه راست و پیمودن آن کافی است. سپس آن صحابی به حضرت رسول خدا(ص) رسید و گفت: آن مرد، مطلب را دریافت و گفت: همین آیه کافی است و من درسم را گرفتم. حضرت رسول اکرم (ص) فرمود:

« دَعَوْهُ فإنَّهُ فَقِه »

« او را آزاد بگذارید که حقیقت را دریافت و شناخت.»