سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

📖یک جرعه قرآن در روزهای رمضان

image_pdfimage_print

قرآن مجموعه‌ای از کلام پروردگار متعال و دریایی از علوم و معارفی است که هر قدر در آن بیشتر غور شود، و هر چقدر بیشتر با آن انس گرفته شود،‌ خود را بیشتر نمایان کرده و مواهبش را به انسان خواهد رسانید.
در قالب های مختلف می توان از این کتاب آسمانی بهره برد، ما لحظاتی از این مجال که بهار قرآن است را با جرعه‌ای از این دریای رحمت صرف خواهیم نمود، باشد که ذرات این بحر آسمانی، موجب شفا و نورانیت قلب و تغییر احوالمان گردد.

@MoshtaganZohoor