سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک رسم تولد نوزاد

image_pdfimage_print

در آستانه نیمه شعبان سالروز ولادت مهدی موعود قرار گرفته ایم، مثل فردا جمعه ای درطلوع فجر سال ۲۵۵ هجری قمری، نوزادی در سامرا ازدودمان عسگری بدنیا میاید و جهان را با تولدش دگرگون میسازد.
از همین حال در سفر روحانی به سامرا رفته و در خانه عسگری منتظر بمانیم و در فکر آداب تولد خود را غرق و اندیشه کنیم.
که رسم است معمولا وقتی فرزندی بدنیا میاید او رابدست خویشان آشنایان داده هر کدام به فراخور حال خود کادو وهدیه ای بعنوان چشم روشنی به او میدهند، وطبعا هر که بیشتر انتظار ولادت آن مولود را داشته هدایای ارزشمندتری میدهد، وهرچه میلاد مولود از اهمیت بیشتری برخوردار باشد میزان هدایا وچشم روشنی ها بالاتر میرود و به اندازه میزان قرابت ومحبت با نوزاد ووالدین او هدایا تعریف میشوند.
حال قراره این نوزاد فردا جمعه در دستان آغوش ما هم قرار بگیرد، وما هم چشم روشنی بدهیم چه خواهیم داد؟
آیا امام دوازدهم که بدنیا میاید مثل برادر مهربان من است یا مثل خواهر رئوف؟
و آیا پدر شفیق یا مثل مادر به طفل صغیر است؟
یا دوست همراز و شریک با وفا است؟
آیا مثل عمو وعمه ودایی وخاله و پدر ومادر بزرگ و…… است؟
پس حال لازم است تا روز موعود نوع ارتباط خود با مولود نیمه شعبان را تعریف کنیم و اگر تا بحال در این وادی نبودبم بهترین فرصت است تا با این خانواده جود وکرامت ارتباط حاصل کرده نسبت و سبب خود را با این خانواده را ایجاد کنیم وبعد با احراز این رابطه هدایای خود را آماده کنیم.
آیا میخواهیم هدیه مالی یا قلمی یا قدمی یا زمنی بعنوان چشم روشنی به مولود نیمه شعبان بدهیم و باید در این هدیه سرعت وسبقت داشته باشیم؟
چرا که موظف به مودت به اهل بیت پیامبر (ص) هستیم، که به معنی محبت افزونتر واظهار آن به انواع گوناگون است واین اجر رسالت هم به نفع ماست وراهی بسوی خداست.
پس تا مولود متولد نشده هدایای خود را آماده کنیم.