سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک سال گذشت…

image_pdfimage_print

درست پارسال در همین روزها بود که منتظر آغاز بکار سایت سحاب اندیشه بصورت رسمی بودیم، دغدغه مسئولان براین بود که از همان شروع، محتوا و حتی فضای گرافیکی سایت بر اساس دورنما و اهداف اتخاذ شده ی سایت باشد. چراکه باور بر این بود که دور نمای ترسیم شده اگر جای خود را پیدا کند هم قدم موثّری درجلوگیری از تحریف و التقاط دین برداشته شده و هم از آن دسته سایتهایی خواهد بود که تلاش و همت در کاهش آسیبهای روحی و روانی ناخواسته از آلودگی اطلاعات دارند که:

  • تهیه خوراکیهای مناسب روحی، قلبی و فکری در حد توان واشتها سازی برای آنها در بستر و فضای مهدوی
  • حقیقی کردن محیط مجازی
  •  تبدیل اطلاعات به دانش در حوزه ی محیط های مجازی و…چند مورد از دورنمای اصلی سایت می باشند.

امروزه فضای اینترنت به حجمه ای انبوه و متراکم از اطلاعات تبدیل شده که براحتی می تواند در عقاید کاربران خود نفوذ کرده و در تقویت و تزلزل و کاهش آن نقش اساسی داشته باشد و معماری مسیر زندگی آنها را برعهده گیرد.
روح و قلب و فکر مهترین و حساسترین ابعاد وجودی بشر را تشکیل می دهند که در رسیدن انسان به آرامش و آسایش و در کل در رشد انسانیت انسان تاثیر شگرفی دارند اما چه بسیار افرادی که دررسیدگی به خوراک آنها هیچ توجهی نداشته که یا از شدت گرسنگی موجب از کار افتادن آنها شده و یا در اثر سوء تغذیه موجبات بیماری آنها را فراهم می نمایند. باید توجهی دوباره کرد و این سوال را از خود پرسید که واقعا چقدر وچه اندازه در تهیه غذا و پوشاک جسم خود و فرزندانمان دقت داریم و چقدرهزینه برای آنها صرف می کنیم؟ اگر غذایی مورد دلخواه باشد اما در عین حال مضرّ سلامتی، چکار می کنیم؟ و یا اگر متوجه شویم که خوراکی مورد پسند فرزندمان آلوده هست چه اقدامی انجام می دهیم؟ مسلما جواب همه مواظبت از سلامتی و پرهیز از خوراکیهای مضرّ است. حال از ابعاد فکری و قلبی و روحی چقدر اطلاع داریم وبرای تغذیه مناسب آنها چه راهکاری داریم؟ برای پاسخ یافتن به سوالات پیش آمده در آن موضوع چقدر از وقت خود را اختصاص داده ایم؟ و نوع نیازهای فکری و روحی و قلبی خود و فرزندمان چقدر برایمان حائز اهمیت است؟
توجه به این موضوع شروع راهی است که با آن می توان در زندگی به سلامتی، امید،آسایش، و آرامش درونی دست یافت. به عبارت دیگر سلامت فکری و روحی و قلبی انسان از طریق اعتقاد به یک نیروی برتر که در زندگی از او حمایت میکند تامین میشود و این اعتقاد نیز ماحصل تغذیه مناسب این سه بعد از ابعاد وجودی انسان است. در صورت تامین سلامتی این ابعاد، آنها وظیفه اصلی خود را انجام می دهند که رسیدن به باورهای صحیح و مثبت، رهایی از شک و تردید، احساس آسایش و آرامش و یافتن نیرو و قدرتی در برابر مشکلات که از پایبندی به عقاید دینی سرچشمه میگیرد، از آن جمله است.

در این یکسال سایت سحاب اندیشه تلاش در محقق نمودن این اهداف را داشته که نظرات شما کاربر محترم در مشخص شدن میزان موفقیت مسئولین در اینراه و همچنین در کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت حرف اول را میزند. لذا خواهشمندیم ما را از نظرات خویش بی بهره نگردانید.