سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک گام مهم برای انس با قرآن

image_pdfimage_print

قرآن کتاب آسمانی و معجزه خداوند متعال جهت هدایت بشریت بسوی فلاح و رستگاری است که توسط وحی بر نبی مکرم اسلام نازل شده است. که طبق فرمایش حضرت علی(ع) هر انسانی می تواند با رجوع به این کتاب شریف خود را از فتن آخرالزمان نجات بخشد. اما استفاده و بهره مندی از هر چیزی ملزوماتی دارد که قرآن نیز از این امر مستثنی نمی باشد. در مرحله نخست باید دید که چگونه به این کتاب باید نگاه کرد؟ آیا می باید بصورت یک گلخانه در آن به تفریح پرداخت و دنبال گلهای خوشبو وزیبا گشت و دمی را خوش گذراند؟ یا بصورت یک شاهکار ادبی نگریست؟ یا یک کتاب داستان و یا یک کتاب علمی و روانشناسی؟ یا بصورت یک وسیله هدایت و داروخانه؟ و پس از آن باید دید لازمه استفاده از آن چیست؟
واضح است که قرآن ابزار و وسیله هدایت و شفای بیماریها معرفی شده است و دیگر موارد فوق در رابطه با قرآن از مسائل فرعی و در حقیقت از زیبائیهای منحصر به فرد این کتاب بشمار می آید. با این دیدگاه، شناخت وسیله و شناخت راه استفاده از آن و شناخت کارکردهای وسیله از مهمترین نکاتی است که باید در این ارتباط به آنها توجه نمود. فلذا برای بهره برداری از قرآن :

۱- بازشناسی قرآن

۲- آموزش راه استفاده از قرآن

 ۳- بازشناسی خود (چراکه انسان تا خود و نیازهایش را نشناسد محال است از قرآن برای برطرف نمودن مشکلات خود استفاده نماید)

سه کار مهم در گام نخست انس با قرآن می باشد.
توضیح اینکه، اگر انسان امراض و بیماری خود را نشناسد چگونه خواهد توانست از این نسخه شفا بخش استفاده کند؟ و اگر نوع قرص و دارو مشخص نباشد چگونه می تواند برای درمان از آن بهره برد؟ اما اگر به بیماری خود واقف گردد و نوع بیماری را تشخیص دهد و داروی مخصوص آنرا استفاده کند قطعا در بهبود بیماری قدمی موثر برخواهد داشت.

به امید بازشناسی بیش از پیش خود و قرآن در راه انس بیشتر با قرآن