سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

۹۰۰۰سال عبادت با صوم و قیام شبانه

image_pdfimage_print

عمر انسان محدود و فرصت برای عمل بسیار تنگ است و حداکثر زمان برای عبودیت بطور متوسط پنجاه سال میباشد، ولی پرودگار متعال از سر رحمت وکرامت خود بعضی اعمال را از حیث ارزش هزاران سال عمر دانسته و با این لطف مرحمت انسان را جاودانی میسازد. چنانچه حضرت رسول اکرم(ص) در حدیثی میفرمایند:

«کسی که در راه برآوردن نیاز برادر مومن خود بکوشد، چنان است که نه هزارسال با روزه گرفتن و شب زنده داری خدا را عبادت کرده باشد».

بسیار عجیب است که شب قدر با آن عظمت خیرش بهتر از هزار ماه مطرح شده ولی سعی در رفع حاجت برادر ایمانی برابر با “یکصد وهشت هزار ماه”، یعنی هیجده برابر شب قدر در این حدیث بیان شده و این خیلی عجیب وتکان دهنده است.
آری یک رفع نیاز مومن اجر هیجده برابر شب قدر به انسان ارزانی میدارد. واما نیازهای انسان به نیازهای جسمی وفکری وعاطفی وروحی تقسیم میشود یعنی انسان به آب وغذا و پوشاک وخواب و علم و دانش وفکر به آسایش و آرامش و محبت و به انس و الفت وقرار و اطمینان وغیره نیاز دارد، ولذا:
یک لیوان آب به تشنه
یک لقمه نان به گرسنه
یک بالش وملافه برای فرد نیازمند خواب
مصداق این حدیث است ویا: یک بوق نزدن در خیابان به قصد تأمین آرامش رهگذران
برداشتن یک زباله از زمین
آمد و شد آرام در آپارتمان به قصد تامین نیاز آسایش همسایگان
رعایت نوبت در صف نانوایی
رعایت علایم رانندگی در حین رانندگی برای تأمین نیاز آسایش و آرامش دیگران
انسان را نه هزار ساله با بهترین عمل یعنی روزه داری وشب زنده داری میکند.
آری طرح یک سوال مطلوب و مفید و یا ارائه جواب به سوال و ایجاد فضا برای استدلال، سعی در رفع نیاز فکری افراد میباشد و یک لبخند وچهره باز و شاد و یک سلام گرم ومعانقه با برادر دینی از مصادیق سعی در رفع نیاز عاطفی برادر مومن خود است. همچنین گوش دادن به درد دل برادر خود وتبدیل درد او به درمان ولو با زبان نرم وسخن امیدوار کننده به نیاز روحی او جواب میدهد. همراهی با برادر مومن ولو با چند قدم، عطش الفت وانس او را برطرف مینماید.
پس جا دارد انسان برای رفع نیاز برادر ایمانی خود همت گمارد و در زندگی خود به عبادت نه هزار ساله برنامه جدی تدارک ببیند که رمز سعادت درآن است چنانچه امام جعفر صادق (ع) در روایتی میفرمایند:

«هرکس یک نیاز از برادر مومن خود را براورده سازد خداوند عزّوجلّ در روز رستاخیز صد هزار نیاز او را برآورد که نخستین آنها بهشت است»