سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماه: آوریل 2020

image_pdfimage_print
مقصود از «قرائت» بیان الفاظ آن به همان شیوه‌ای است که‌ حضرت محمد(ص) خود تلفظ می‌کرد یا در حضور ایشان خوانده می‌شد و آن را تأیید می‌کرد. «قرائت» اصطلاحی است قدیمی که کاربرد آن به زمان صحابه حضرت محمد(ص) باز می‌گردد. اولین علوم اسلامی که صحابه آن را فرا گرفتند، حفظ قرآن و قرائت آن بوده‌ است. ناگفته نماند در معانی «اقراء» این موارد هم ذکر شده: ✓ خواندن را یاد گرفتن ✓ خوانانیدن ✓ به قرآن خواندن فرمودن
ایام آخر ماه رجب خلوت‌گزینی خود را افزایش داده‌ و با عزلت حسی و حالی و قلبی خود پرواز سولوی خود را انجام دهیم و با لبیک به ندای" این الرجبیون "، سولو خود را جشن بگیریم و در ایام جولان کرونا، خدا را شاکر باشیم که توانستیم، سولو یعنی تنهایی و عمل بدون‌ مساعدت‌ دیگران را‌ در خود برای جلب سرمایه ی معنوی و پرواز به قرب الهی تقویت کنیم، واگرچه توفیق تشکیل برنامه های جمعی در تعظیم شعائر دین را‌ از دست داده‌ایم، ولی‌ با شور و شعور بی نظیر به‌تنهایی برای بزرگداشت ایام‌الله قیام کرده‌ایم و با نفی غفلت و رخوت و جبن و جهل «جشن سولو» می گیریم، ولی حیف که در این سور جای مربی اصیل و واقعی حضرت حجت بن الحسن (عج) بسیار خالی است و از اینکه ریزش آب سرد بر سرمان ( آداب جشن سولو) توسط آن حضرت را احساس نمی کنیم ‌بسیار عجه و ضجه کرده و فریاد اضطراری سر می دهیم که: لیت شعری این استقرت بک‌‌ النوی ...