سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

۶۰۰ هزار کلمه…

image_pdfimage_print

روزی پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی (ع) فرمودند: می خواهی ۶۰۰ هزار گوسفند،یا ۶۰۰ هزار دینار داشته باشی، یا ۶۰۰ هزار کلمه، عرض نمود: ۶۰۰ هزار کلمه ،فرمود :۶۰۰ هزار کلمه را در ۶ جمله جمع می کنم وآن این است:

۱. وقتی که دیدی مردم مشغول بحا آوردن فضائل و مستحبات هستند توبکوش که واجبات را بخوبی انجام دهی.
۲. وقتی دیدی مردم مشغول کارهای دنیا هستند،تو مشغول کارهای آخرت باش.
۳. وقتی دیدی مردم مشغول عیبگویی از دیگران هستند،تو عیب خود را منظور دار.
۴. وقتی که دیدی مردم مشغول بزینت وآرایش دنیای خودهستند تو مشغول زینت آخرت باش.
۵. وقتی دیدی که مردم مشغول زیادکردن عمل هستند، تو مشغول خوب نمودن عمل باش.
۶. هرگاه دیدی مردم به این وآن متوسل می شوند توبه خدا متوسل شو.