فاطمیه

image_pdfimage_print

حماسه و صبر همسر حضرت ایوب(ع)

زنان همدوش مردان در تاریخ حماسه ساز شده اند و در کنار هر حادثه، تاریخ ساز و در ایجاد هر الگو و اسوه ارزشهای والای انسانی، زنان نقش داشته اند. چنانچه اگر حضرت ایوب الگوی صبر و مقاومت در تاریخ شده مدیون رشادت وحماسه زن مظلوم و و شجاع خود میباشد وشاید از یک جهتی میتوان صبر او را عامل زایش صبر ایوب دانست.
برای صحت این ادعا روایتی از امام جعفر صادق (ع) را نقل میکنیم: ادامه مطلب

امت ملعونه از دیدگاه امام جعفرصادق (ع)

امت لعن ودور شده از رحمت خداوندی از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) گروهی از مسلمانان هستند که علیرغم قبول امام مهدی (عج) زنده بودن ایشان را قبول ندارند، و معتقدند که هنوز آن حضرت متولد نشده اند.
حضرت امام جعفر صادق برای رد این نظریه غلط ماجرای حضرت یوسف را طرح و میفرماید: ادامه مطلب

هشدار !! روایت بعثت فقط از طریق معصوم

در روایات بعثت و مبعث پیامبر رحمت پنج راوی وجود دارند که سند این روایات به ایشان میرسد که عبارتند از: عایشه وعبداله بن شداد، عبیدبن عمیر، عبداله بن عباس وعروه بن زبیر. حال باید گفت که هیچکدام از این افراد در عصر حادثه حضور ندارند ودر آن زمان هنوز متولد نشده بودند علاوه بر آن یک حادثه را جز حضور در آن و یا شنیدن از حاضران وشاهدان عینی آن نمیتوان نقل کرد، ادامه مطلب

پیامبر قبل از پیامبری

یکی از روشهایی که منجر به اطاعت بی چون و چرا و بی سبب و علت از یک شخصیت میگردد، محبت و عشق ورزی به آن شخصی است که در اثر دیدن  فضایل اخلاقی و داشتن اعتماد و حسن خلق، در یکفرد ایجاد میشود. ادامه مطلب

عصر جاهلیت و دوران قبل از بعثت

در عصر بعثت  حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)  مردم گرفتار آشوب هایی بودند که ارتباط دین قطع،استوانه یقین متزلزل و ریشه آن مختلف گردیده بود.

عقاید مردم متفاوت، راه فرار از اختلاف  مشکل و سر چشمه ی اختلاف هم مخفی بود.راهنمایی مردم بی اثر بوده، نادانی همه جا را فرا گرفته بود، از خدا اطاعت نمی شد، شیطان یاری می گردید، ایمان در شکسته بود، ارکانش متزلزل، علامت هایش فراموش شده، راه های آن کهنه و جاده های آن ویران گردیده بود.

ادامه مطلب

بایگانی‌ها