امام زمان عج

image_pdfimage_print

سور‌ سولو

نوروز‌ سال ۹۹ فرصت‌ بسیار خوب برای جشن و «بزم‌ سولو» است. اصطلاح سولو در‌ رشته خلبانی به اولین پروازی گفته می شود که هنرآموز به تنهایی به آسمان می رود و بدون مربی کنترل همه چیز در پرواز را خود به عهده می گیرد و اگر خلبان به این مرحله رسیده باشد یعنی دوره آموزشش تمام شده و به نهایت دوره دست یافته و لذا با پرواز سولو جشن فارغ التحصیلی گرفته می شود.

ادامه مطلب

بایگانی‌ها