سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پیامبر اکرم ص

image_pdfimage_print
مقصود از «قرائت» بیان الفاظ آن به همان شیوه‌ای است که‌ حضرت محمد(ص) خود تلفظ می‌کرد یا در حضور ایشان خوانده می‌شد و آن را تأیید می‌کرد. «قرائت» اصطلاحی است قدیمی که کاربرد آن به زمان صحابه حضرت محمد(ص) باز می‌گردد. اولین علوم اسلامی که صحابه آن را فرا گرفتند، حفظ قرآن و قرائت آن بوده‌ است. ناگفته نماند در معانی «اقراء» این موارد هم ذکر شده: ✓ خواندن را یاد گرفتن ✓ خوانانیدن ✓ به قرآن خواندن فرمودن